Báo Công lý
Thứ Bảy, 08/8/2020

Từ ngày 15/9 điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

01/8/2020 15:08 UTC+7
(Công lý) - Từ ngày 15/9/2020, mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được thay đổi theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 để thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

Từ ngày 15/9 điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Minh Anh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật