S74: Gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh không còn là cổ đông lớn

09/12/2013 17:40

Ngày 03/12, ông Nguyễn Ngọc Minh đã mua 4,000 cp của CTCP Sông Đà 7.04 (HNX: S74) nâng tỷ lệ nắm giữ lên 250,500 cp, tương ứng 4.175% vốn S74 và đưa gia đình ông trở thành cổ đông lớn của S74.

Việc gia đình ông Minh trở thành cổ đông lớn là do vợ ông là bà Nguyễn Thị Thu Thảo nắm giữ 50,200cp, tương ứng 0.836%, nâng tổng số cổ phiếu mà gia đình ông Minh nắm giữ là 300,700 cp, tương ứng 5.011%.

Tuy nhiên, do ngày 05/12, bà Thảo đã bán 2,600 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 47,600 cp, tương ứng 0.79%, đồng thời làm giảm tỷ lệ nắm giữ của gia đình bà xuống chỉ còn 4.968%. Vì vậy, gia đình bà không còn là cổ đông lớn của S74.

Duy Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
S74: Gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh không còn là cổ đông lớn