Tin địa phương

Kiên Giang: Kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân do hạn chế cung cấp dịch vụ công

Phú Khởi 16/04/2024 - 17:42

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kết luận thanh tra về thực hiện công vụ trong cung cấp dịch vụ công tại Sở Tư pháp, Sở Công Thương và UBND huyện Châu Thành từ 15/6/2021 – 31/12/2023. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều hạn chế và kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang xử lý trách nhiệm nhiều cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ.

Cụ thể, Thanh tra đã chỉ ra hạn chế: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, việc số hóa hồ sơ tại Sở Tư pháp chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. Đơn vị này cũng không ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ; giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức trễ hạn; cấp phiếu lý lịch tư pháp trên hệ thống không đúng với quy trình 12 bước.

tru-tt.jpg
Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân do hạn chế trong thục thi công vụ

Đối với Sở Công Thương: Thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế như: Tham mưu cho UBND tỉnh 6/6 Quyết định công bố danh mục TTHC đều chậm so với thời gian quy định từ 1 tháng đến hơn 1 năm; giải quyết TTHC cho cá nhân trễ hạn 31 hồ sơ; chậm chưa thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC; chưa thực hiện thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí trong giải quyết TTHC.

Đối với UBND huyện Châu Thành, Thanh tra chỉ ra, đơn vị này chưa xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; không tổ chức thực hiện việc rà soát TTHC; không bố trí 5 cơ quan chuyên môn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa.

Từ đó, UBND huyện Châu Thành đã tiếp nhận và giải quyết trễ hạn 455 hồ sơ; viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành yêu cầu người dân phải có bản vẽ vị trí khu đất khi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là chưa đúng quy định; việc thực hiện nhiệm vụ được giao ở đơn vị này cũng chưa đảm bảo về mặt thời gian, dẫn đến 2.430 hồ sơ bị trễ hạn.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế phổ biến qua thanh tra trách nhiệm việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời Thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang xử lý trách nhiệm 6 tập thể, 28 cá nhân liên quan đến những hạn chế, thiếu sót trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân do hạn chế cung cấp dịch vụ công