Kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách 2021

Trang Nhi | 06/01/2021, 15:55

Bộ Tài chính vừa công bố dự chi ngân sách cả năm 2021 là 1,687 triệu tỷ đồng, thấp hơn 60.100 tỷ so với dự toán năm 2020.

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2023.

Cụ thể, trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 1,343 triệu tỷ đồng, tương đương tỷ lệ huy động ngân sách khoảng 15,5% GDP. Trong đó, cơ cấu thu tiếp tục xu hướng chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng thu nội địa chiếm 84,4%, thu dầu thô chiếm 1,7% và thu cân đối xuất nhập khẩu chiếm 13,3%.

du-chi-ngan-sach.jpg
Bộ Tài chính công bố kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách 2021

Về chi ngân sách năm 2021, trong bối cảnh dự kiến thu còn khó khăn do tình hình sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp cần thời gian phục hồi sau dịch Covid-19, dự toán chi cả năm là 1,687 triệu tỷ đồng, thấp hơn 60.100 tỷ so với dự toán năm 2020.

Số chi đầu tư phát triển là 477.300 tỷ (chiếm 28,3% tổng chi); chi trả nợ lãi, viện trợ, dự trữ quốc gia là 112.900 tỷ (chiếm 6,7%); chi thường xuyên là 1,036 triệu tỷ (chiếm 61,4% tổng chi ngân sách Nhà nước)… Cơ quan quản lý tài khóa nhấn mạnh mức dự toán trên đã bảo đảm ưu tiên bố trí chi đầu tư phát triển ở mức hợp lý, cao hơn mức bố trí dự toán năm 2020 cả về tỷ trọng và số tuyệt đối.

Về bội chi, dự toán năm 2021 là 343.670 tỷ đồng (tương ứng tăng 108.870 tỷ đồng so với dự toán năm 2020) bằng khoảng 4% GDP. Tổng nhu cầu huy động của Chính phủ (chưa bao gồm vay về cho vay lại) khoảng 580.000 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2021, nợ công bằng khoảng 46,1% GDP.

Căn cứ trên dự toán năm 2021, kế hoạch tổng thu ngân sách 3 năm giai đoạn 2021-2023 của Bộ Tài chính đạt khoảng 4,33 triệu tỷ đồng, đạt tỷ lệ huy động thu vào ngân sách Nhà nước bình quân khoảng 15,5% GDP. Tỷ trọng thu ngân sách tiếp tục được cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa với mục tiêu đến năm 2023 chiếm khoảng 85-86% tổng thu ngân sách.

Dự kiến tổng chi cả giai đoạn này vào khoảng 5,4 triệu tỷ đồng, kéo theo bội chi ngân sách bình quân khoảng 3,8% GDP; nợ công đến năm 2023 khoảng 48,1% GDP. Bộ Tài chính cũng cho rằng, tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã và đang tạo ra những thách thức đối với kế hoạch ngân sách Nhà nước trung hạn 3 năm 2021-2023.

Bài liên quan
Hải An, Hải Phòng: Tích cực triển khai dự án đấu giá đất tạo nguồn thu ngân sách
Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng góp phần tăng thu ngân sách. Trong điều kiện các nguồn thu từ hoạt động kinh tế, sản xuất đang gặp khó khăn, quận Hải An đã tích cực triển khai các dự án đấu giá đất, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách 2021