Nghiệp vụ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác Tòa án quân sự 6 tháng đầu năm 2024

Thành Nhớ-Phú Khởi 12/06/2024 - 19:24

Chiều 12/6, tại TP Cần Thơ, Tòa án quân sự Trung ương (TAQSTW) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác Tòa án quân sự 6 tháng đầu năm 2024. Trung tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng, PGS TS Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TANDTC, nguyên Chánh án TAQSTW; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền- Phó Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Đàm Thuận Công- Phó Viện trưởng VKS QSTW; Đại tá Phan Đức Tài- Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng); Đại tá Vũ Gia Phong- Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng. Thượng tá Âu Anh Tuấn – Phó Đoàn trưởng Đoàn An ninh 2, Cục Bảo vệ an ninh cùng các đồng chí Chánh án Toà án quân sự toàn quân về dự tập huấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Tòa án quân sự đã giải quyết 174 vụ với 427 bị cáo (so với cùng kỳ năm 2023 giảm 18 vụ và 171 bị cáo).

Trong đó, án sơ thẩm giải quyết 119 vụ với 332 bị cáo, cấp khu vực 93 vụ với 231 bị cáo; cấp quân khu 26 vụ với 101 bị cáo. Đã giải quyết 83 vụ với 216 bị cáo, đạt gần 70%.

Án phúc thẩm giải quyết 54 vụ với 94 bị cáo, cấp Quân khu 21 vụ với 39 bị cáo; cấp Trung ương 33 vụ với 55 bị cáo. Đã giải quyết 41 vụ với 56 bị cáo, đạt gần 80% số vụ...

z5532204915467_1c82c96e8e065a557308d92de0d4f8df.jpg
Trung tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương phát biểu tại hội nghị

Các Tòa án quân sự đã tích cực giải quyết tốt các vụ án thuộc thẩm quyền; quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quá trình giải quyết án; 100% các vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định, các vụ án chưa giải quyết là án mới thụ lý, đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử.

Các Tòa án quân sự đã tổ chức 18 phiên tòa rút kinh nghiệm, sau mỗi phiên tòa đều tổ chức rút kinh nghiệm sau xét xử nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế trong quá trình xét xử, nhất là về kỹ năng xét hỏi, điều hành tranh luận, việc áp dụng pháp luật và viết bản án; có 48 bản án được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án đúng quy định.

Về công tác giám đốc, kiểm tra hoạt động xét xử, kiểm tra công tác chuyên môn được tiến hành thường xuyên. Chế độ hoạt động của Ủy ban Thẩm phán các cấp được duy trì nghiêm túc. Nhìn chung, công tác giám đốc, kiểm tra hoạt động xét xử, kiểm tra công tác chuyên môn được tiến hành thường xuyên và có nền nếp.

Về công tác thi hành án hình sự, các Tòa án quân sự đã thực hiện có nền nếp, 100% bản án có hiệu lực pháp luật đều được ra quyết định thi hành án đúng thời gian luật định. Việc xét cho hoãn chấp hành án phạt tù, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, rút ngắn thời gian thử thách án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật....

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiện toàn biên chế, tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý, sử dụng ngân sách nghiệp vụ, cơ sở vật chất, công tác tham mưu, đề xuất giúp Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Ban cán sự đảng TANDTC đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

z5532204902654_cdd0af0c7d97e8817e06cba6a7a6653a.jpg
Quang cảnh hội nghị

Các Tòa án quân sự đã chủ động xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu, phối hợp với các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính nội bộ theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hữu quan. Đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo Thông tư của Chánh án TANDTC hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, trong 6 tháng cuối năm các Tòa án quân sự tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án đảm bảo vượt chỉ tiêu được giao; nâng cao chất lượng xét xử, nhất là kỹ năng điều hành tranh tụng, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm.

Thứ hai, làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu và tương đương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội, trong xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến quân đội.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra các mặt công tác đối với các Tòa án quân sự, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; thực hiện việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án đúng quy định. Tích cực tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và sử dụng cán bộ; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

z5532204909654_f640d021b295394ca55ecca068989174.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền- Phó Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị

Thứ năm, thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học, phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan hoàn thiện Đề án của Bộ Quốc phòng.

Thứ sáu, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, quân khu và tương đương tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng, Tiểu đề án của Tòa án quân sự Trung ương, trong đó ưu tiên xây dựng, nâng cấp trụ sở Tòa án quân sự đã xuống cấp nghiêm trọng, mua sắm trang bị phòng xử án, truyền hình trực tuyến phục vụ hội nghị.

Thứ bảy, tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), các hoạt động thi đua hướng đến Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025) và các đợt thi đua cao điểm, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW nhấn mạnh: “Trong 6 tháng đầu năm, các Toà án quân sự thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, chống tham nhũng, tiêu cực, tình hình tội phạm, vi phạm liên quan đến quân đội có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức thủ đoạn mới. Trong khi đội ngũ cán bộ của Toà án quân sự vẫn còn thiếu các chức danh tư pháp, một số Thẩm phán mới được bổ nhiệm còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giải quyết án.

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo thường xuyên của Thường vụ Quân ủy Trung ương - Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy các Bộ Tư lệnh Quân khu và tương đương, sự chỉ đạo về chuyên môn của TANDTC và sự chi phối chặt chẽ của cơ quan tư pháp trong quân đội, các cơ quan đơn vị có liên quan, các Tòa án quân sự đã đoàn kết, thống nhất, phát huy các thuận lợi, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra”.

img_7918.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Dịp này, Tòa án quân sự Trung ương tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng xét xử các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về ma túy, kỹ năng về xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án hình sự.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền- Phó Tư lệnh Quân khu 9 mong các Tòa án quân sự tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và công tác quân sự, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” và Cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức TAND các cấp”.

Tiếp tục phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực, gương mẫu trong công tác để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, pháp luật, tạo động lực trực tiếp nhằm xây dựng hệ thống Tòa án quân sự trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Hội nghị diễn ra từ ngày 12/6 đến 14/6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác Tòa án quân sự 6 tháng đầu năm 2024