Báo Công lý
Thứ Bảy, 30/5/2020

TANDTC lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

27/6/2015 16:59 UTC+7
(Công lý) - Sáng 27/6, TANDTC đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TANDTC lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW Đảng khóa XII; Sơ kết công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2015 và việc thực hiện NQ 81/2014/QH13 của QH về thi hành Luật tổ chức TAND năm 2014.

Chương trình hội nghị được tiến hành trực tuyến toàn quốc với 6 điểm cầu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Bến Tre.

Sáng suốt lựa chọn nhân sự để giới thiệu

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho biết, hiện nay, cả nước đang tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp để tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Trong đó, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là hết sức quan trọng. Nhân sự được giới thiệu phải đảm bảo góp phần xây dựng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thật sự là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định  con đường đi lên CNXH, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân....

TANDTC lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Các lãnh đạo TANDTC tiến hành bỏ phiếu

Nhân sự của TAND được lựa chọn giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII phải thực sự là những người tiêu biểu nhất trong Tòa án nhân dân, những người thực sự có đức, có tài để cống hiến tốt nhất cho sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, cũng như đứng ra gánh vác trọng trách lãnh đạo TAND các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mình và các nhiệm vụ cải cách tư pháp của TAND trong giai đoạn tới.

Vì vậy, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và danh sách trích ngang của những người được giới thiệu; nghiêm túc đánh giá về phẩm chất đạo đức; quá trình, năng lực công tác, cũng như triển vọng phát triển, đồng thời chú ý phát hiện nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín và triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, sáng suốt lựa chọn những đồng chí xuất sắc nhất tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được nêu tại Kết luận số 109-KL/TW/2015 của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tại hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân cũng đã quán triệt quy trình tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngay sau đó, các đại biểu, cán bộ chủ chốt TANDTC theo quy định đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết thúc phần bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của TAND, Phó Chánh án Thường trực Bùi Ngọc Hòa đã trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2015 và việc thực hiện Nghị quyết 81/2014/QH13 của Quốc hội về thi hành Luật tổ chức TAND năm 2014.

Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao

Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2015, tình hình an ninh, chính trị thế giới diễn biến khá phức tạp, bất ổn chính trị, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố tiếp tục gia tăng; tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Ở trong nước, mặc dù chính trị xã hội tiếp tục duy trì sự ổn định, an ninh, trật tự được đảm bảo, kinh tế có những bước phục hồi, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, kinh tế nước nhà vẫn còn nhiều khó khăn, các thế lực phản động trong và ngoài nước vẫn gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta quyết liệt hơn; tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng còn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự vẫn có xu hướng gia tăng.

TANDTC lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Quang cảnh hội nghị

Phó Chánh án Bùi Ngọc Hòa nhấn mạnh, phải làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, các Tòa án còn phải tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Trọng tâm là rà soát để chủ trì và tham gia sửa đổi, bổ sung nhiều dự án luật quan trọng, như: các Luật Tố tụng tư pháp, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự...; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện Luật tổ chức TAND (sửa đổi), đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm trong công tác, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch công tác với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt tại các Tòa án, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để động viên cán bộ, công chức yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, các Tòa án đã giải quyết 161.074/251.522 vụ việc, đạt tỷ lệ 64% (so với cùng kỳ năm trước số án thụ lý tăng 8.342 vụ, giải quyết tăng 2.950 vụ); số vụ việc còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sủa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1.49% (giảm 0.21% so với cùng kỳ năm 2014), đáp ứng được yêu cầu mà Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội đề ra.

Nhìn chung, công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, trọng điểm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết và được Tòa án đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình.

Điển hình một số vụ án như: Vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng các bị cáo khác phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Trốn thuế”, “Kinh doanh trái phép”; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng các đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; vụ án Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính ALCH cùng các đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; vụ án Trần Thị Hoài Thanh cùng các đồng phạm phạm tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý” ở Nghệ An;...

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Phó Chánh án Bùi Ngọc Hòa cũng đã quán triệt nhệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Đó là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp; Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, UBTVQH thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án, đặc biệt là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai thi hành Luật tổ chức TAND để ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo hoạt động của các Tòa án theo quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Toà án đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa. Tập trung làm tốt công tác hòa giải, công tác đổi thoại trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh được giao chủ trì và tham gia soạn thảo, như: các dự án Luật tố tụng tư pháp, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự..., đảm bảo thể chế hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp và quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp và thực hiện quyền tư pháp. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, trong đỏ đặc biệt chú trọng việc triển khai áp dụng án lệ...

Sau đó, các đại biểu ở các đầu cầu đã phát biểu đóng góp cho Báo cáo sơ kết công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2015. Nhìn chung, các đại biểu thống nhất cao với kết quả đã đạt được cũng như phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm. Nhiều vấn đề liên quan đến trụ sở, nhân sự, biên chế, đường lối xét xử...đã được các đại biểu ở các đầu cầu sôi nổi thảo luận, góp ý.

Kết luận hội nghị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho rằng, sau nửa ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Các đầu cầu có nhiều ý kiến đóng góp cho hội nghị thiết thực và đúng chủ đề trong phạm vi nội dung hội nghị. Chánh án TANDTC khẳng định, với những ý kiến kiến nghị, tâm tư, đề xuất của các đại biểu ở các đầu cầu, nếu trong phạm vi thẩm quyền của mình, TANDTC sẽ cố gắng xử lý trong thời gian sớm nhất.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đề nghị, 6 tháng cuối năm 2015, TAND các cấp cần cố gắng nỗ lực, yên tâm công tác để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu đề ra. Tất cả các cán bộ, công chức TAND các cấp cần nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm được Chánh án TANDTC đề ra là: Đẩy mạnh tranh tụng tại Tòa; Chú trọng xây dựng, phát triển án lệ (đưa ra các bản án mẫu mực để làm thước đo cho các vụ việc tương tự) và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ gắn liền với đạo đức cách mạng. Có như vậy, cán bộ, công chức hệ thống TAND mới hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, Chánh án Trương Hòa Bình khẳng định.

Nhóm PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật