Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TANDTC năm 2018

Đỗ Việt| 13/03/2019 16:33

Ngày 13/3, TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC; Thẩm phán TANDTC; đại diện cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc TANDTC.

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TANDTC năm 2018

Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC nhấn mạnh: Hội nghị là diễn đàn dân chủ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia ý kiến vào việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp để các đại biểu thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đề nghị mỗi đại biểu cần ý thức được vai trò đại diện cho cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình và toàn cơ quan; phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến một cách thẳng thắn, có chất lượng, với tinh thần xây dựng nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo TANDTC, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án đã trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 và phương  hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TANDTC năm 2018

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, trong năm 2018, căn cứ các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2018.

Trong đó có phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc TANDTC; sâu sát trong công tác chỉ đạo điều hành; chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch công tác với các nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện.

Sau một năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan; sự phối hợp của Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn và tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm công tác đặt ra cũng như các nội dung Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm cơ quan TANDTC năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019; nghe đại diện Ban Thanh tra, Cục Kế hoạch tài chính, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Thi đua-Khen thưởng lần lượt trình bày báo cáo công tác cũng như giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong công tác mà các đại biểu đã nêu ra.

Tại Hội nghị Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang và đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn TANDTC đã ký giao ước thi đua năm 2018.

Hội nghị cũng tiến hành vinh danh các tổ chức, công đoàn bộ phận, trực thuộc và các công đoàn viên thuộc Công đoàn TANDTC có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018.

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TANDTC năm 2018

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan TANDTC.

 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019, Phó Chánh án Lê Hồng Quang yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong Chỉ thị của Chánh án TANDTC và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị; đồng thời trao đổi, thảo luận trong đơn vị để tìm ra các giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo TANDTC cũng như việc thực hiện công tác nghiệp vụ của đơn vị mình,

Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Chánh án Lê Hồng Quang đề nghị cấp ủy cơ sở và thủ trưởng đơn vị cần quan tâm và thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan về dân chủ ở cơ sở cũng như quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị, quy chế phối hợp giữa Chi bộ và lãnh đạo đơn vị; phát huy vai trò, tiếng nói của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị trong việc đảm bảo các hoạt động quản lý, điều hành đơn vị không vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt, Phó Chánh án Lê Hồng Quang lưu ý các đồng chí trong Ban Thanh tra Nhân dân cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình; khắc phục tồn tại của năm 2018 để xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, theo đồng chí Phó Chánh án, Công đoàn cơ quan cũng cần phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo TANDTC trong việc chăm lo đời sống, sức khỏe; bảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TANDTC năm 2018