Báo Công lý
Thứ Năm, 24/9/2020

Hội nghị công tác cán bộ TAND: Kiến nghị thực chất, tìm giải pháp tạo sự đột phá

16/4/2018 14:12 UTC+7
(Công lý) - Trong hai ngày 16-17/4, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

Hội nghị công tác cán bộ TAND: Kiến nghị thực chất, tìm giải pháp tạo sự đột  phá

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, TANDTC tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ của TAND. Để xây dựng một nền công vụ tiến tiến, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, vì nhân dân, phục vụ nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phòng chống tham nhũng và bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách mà Đảng và Nhà nước ta đã quyết tâm thực hiện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải cùng chung tay, nỗ lực thực hiện.

Là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, trong những năm qua, nhất là sau khi Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức TAND 2014 có hiệu lực thi hành, cùng với việc triển khai thi hành các quy định mới về mô hình, tổ chức và hoạt động theo tinh thần CCTP đã được cụ thể hóa tại các đạo luật nêu trên, hệ thống Tòa án đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp về công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm  phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, gắn liền với việc ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ công chức TAND”.

Trong năm 2016, 2017, hệ thống TAND cũng đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đồng thời, triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, chuyển hóa trong nội bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất của đội ngũ cán bộ, Thẩm phán.

Ban cán sự Đảng TANDTC cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật; động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, như: xây dựng chỉ tiêu thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; ban hành quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND.

Những giải pháp về công tác tổ chức cán bộ được triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Tòa án trước yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, trước đòi hỏi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hội nghị công tác cán bộ TAND: Kiến nghị thực chất, tìm giải pháp tạo sự đột  phá

Lãnh đạo TANDTC và các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Chánh án Nguyễn Hoà Bình, mục đích tổ chức Hội nghị này để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận và góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác tổ chức, cán bộ của hệ thống Tòa án; dự thảo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nâng cao chất lượng của công tác tổ chức cán bộ của TAND; thảo luận một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng ngành… Hội nghị sẽ được chia thành nhiều tổ để thảo luận các nội dung trên.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đã trình bày Báo cáo tóm tắt công tác tổ chức cán bộ của hệ thống TAND; Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân cũng đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng  TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ của TAND.

Hội nghị cũng đã được nghe dự thảo Bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán; Tóm tắt các nội dung chính của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong TAND.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực thực hiện việc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng. Vì vậy đề nghị các đại biếu phát huy tinh thần trách  nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu; xuất phát từ tình hình thực tế tại đơn vị mình và kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo trong quá trình công tác, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện và đề xuất có chất lượng để hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ của hệ thống Tòa án; làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có đủ phẩm chất năng lực theo yêu cầu của nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, bảo đảm cho các TAND sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó  khăn phức tạp của thời kỳ hội nhập; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi  mới của đất nước.

Các đại biểu cần tập trung thảo luận sâu về các nội dung mà dự thảo báo cáo đã đề cập đến, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ; đưa ra những kiến nghị thực chất và tìm kiếm những giải pháp có giá trị, tạo sự đột  phá trong xây dựng TAND.

Nhóm PV
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật