Báo Công lý
Thứ Bảy, 06/6/2020

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

21/5/2020 08:19 UTC+7
(Công lý) - Ngày 20/5, tại trụ sở TANDTC, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC lựa chọn tổ chức là Đại hội điểm.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Văn Du; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; đại diện các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TANDTC cùng các đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Mở đầu Đại hội, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; nghe tình hình và tư cách đảng viên dự Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Tường Linh cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho công tác của TAND rất nặng nề, cùng với thực hiện các chỉ tiêu công tác được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao, phải hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm..., giai đoạn 2017 - 2020. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan TANDTC.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Nhận thức rõ công tác chính trị, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính tri, tư tưởng tại Chi bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng - là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Theo đó, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Khối, Đảng ủy TANDTC tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong bối cảnh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ, Chi bộ luôn chú trọng, chủ động bám sát các chủ trương, định hướng theo Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương để tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, lãnh đạo và Đảng ủy TANDTC cụ thể hóa các nội dung công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác các TAND.

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chị thị của Chánh án TANDTC, Nghị quyết của Đảng ủy TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án hằng năm, Ban chi ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chương trình trọng tâm công tác năm của đơn vị, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, đảng viên với yêu cầu "Tập trung làm tốt các công việc thường xuyên và chủ động nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm, đặc biệt là công tác tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC trong công việc xây dựng các văn bản triển khai về công tác tổ chức cán bộ".

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC phát biểu tại Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 – 2022 là phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa các Ban chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện tốt quy tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Chi bộ và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các Nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng và của Ban cán sự đảng, Đảng ủy TANDTC.

Mục tiêu phấn đấu cụ thể là bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; cấp ủy xây dựng và thực hiện 100% nội dung chương trình, kế hoạch hành động; thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; phấn đấu hằng năm Chi bộ đạt "Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên và có ít nhất 90% đảng viên trong chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, bồi dưỡng và kết nạp từ 02 - 03 đảng viên.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe các tham luận và tham gia thảo luận góp ý đối với Báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các đại biểu cơ bản tán thành nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ về các kết quả đạt được, và nêu rõ hạn chế và những nguyên nhân tồn tại cần khắc phục.

Các đại biểu cũng góp ý trong nhiệm kỳ tới, phương hướng nhiệm vụ Chi bộ đề ra cần bám sát tình hình thực tiễn, đặc biệt trong đó có nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tòa án trong những năm tới là phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng liên quan tới xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước. Vụ Tổ chức - Cán bộ cần phát huy hơn nữa tính chủ động trong công tác tham mưu; chủ động phân tích, dự báo hoặc phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, cơ quan có liên quan để đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC cho biết, việc Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm là sự đánh giá cao của Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC; đồng thời, ghi nhận sự chủ động, tích cực của Chi ủy, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Phó Bí thư Đảng ủy TANDTC nêu rõ, Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 cùng với Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TANDTC là sự kiện chính trị quan trọng để Chi bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cấp ủy Đảng nhìn nhận đánh giá vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tổ chức hoạt động thời gian qua.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trần Anh Tuấn làm Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy TANDTC nhấn mạnh, Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Chi bộ; các ý kiến phát biểu tham luận và thảo luận. Nội dung của báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận đã đánh giá toàn diện những ưu điểm, hạn chế trong công tác đảng của Chi bộ; sát hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác; và trên cơ sở dự báo tình hình, Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai. Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá rất cao báo cáo chính trị của Chi bộ.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đồng thời lưu ý bên cạnh những kết quả đạt được Chi bộ vẫn còn một số hạn chế như báo cáo đã nêu và đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần lưu ý khắc phục.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ra mắt Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa đề nghị Đại hội tập trung đóng góp nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ tới. 

Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Đảng ủy TANDTC cũng đề nghị cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phòng và chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm tốt kỷ luật phát ngôn; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Kiên quyết, nghiêm minh xử lý các đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ hoạt động đi vào chiều sâu gắn với công tác chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng đơn vị văn hóa.

Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa bày tỏ tin tưởng Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích xuất sắc

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bằng hình thức bỏ phiếu kín và ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, Đại hội đã bầu đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trần Anh Tuấn làm Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Nguyễn Tường Linh làm Phó Bí thư Chi bộ.

Gửi lời chúc mừng và tin tưởng đến Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 cũng như Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC tin tưởng, với Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ sẽ thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội thành công và hiệu quả trong thời gian tới.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng đã bầu ra Đảng viên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Mai Đỉnh
Bạn đang đọc bài viết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật