Báo Công lý
Thứ Năm, 09/7/2020

TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Nghiêm túc thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử

17/4/2019 08:49 UTC+7
(Công lý) - Trong năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Để đạt được thành tích đó là nhờ các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về cải cách tư pháp và nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử.

Ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp; thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Trong năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đã giải quyết 10.732/11.969 vụ, việc các loại; đạt tỷ lệ 89,66%; không có án quá hạn luật định, chất lượng giải quyết án ngày càng được nâng lên, tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán giảm. Trong quá trình xét xử, các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh đã chú trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được mở rộng với không khí dân chủ và chất lượng ngày càng được nâng cao; công tác hòa giải và đối thoại được quan tâm, chú trọng; xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như số lượng án phải thụ lý tăng; một số cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai phối hợp chưa đúng mức trong việc cung cấp chứng cứ cho Tòa án hoặc không trả lời xác minh của Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng, dẫn đến việc giải quyết vụ án gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ; một số vướng mắc trong thực tiễn xét xử các vụ án dân sự, hành chính… Tuy vậy, toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp tỉnh vẫn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng xét xử. Đồng thời, các đơn vị cũng kiên trì hoà giải thành các vụ án dân sự, hòa giải đoàn tụ án HN&GĐ đạt tỷ lệ cao...         

TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Nghiêm túc thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Cà Mau

Bên cạnh công tác xét xử, các mặt công tác khác của TAND hai cấp tỉnh Cà Mau như: Công tác giám đốc kiểm tra; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành án hình sự; xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê - tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác Hội thẩm nhân dân; việc triển khai thi hành Hiến pháp và thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động của Tòa án cũng đã được các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh thực hiện có hiệu quả.

Nhờ vậy, trong năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân thuộc TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đã được khen tặng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như đơn vị TAND huyện Ngọc Hiển đạt danh hiệu Cờ thi đua TAND; 5 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 3 tập thể và 4 cá nhân nhận Bằng khen của Chánh án TANDTC...

Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng cũng như các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử; lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án theo quy định của pháp luật, trọng tâm là việc thực hiện tốt các phần mềm quản lý, thống kê, công khai bản án theo quy định của TANDTC, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của Tòa án.

Nam Hoàng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật