Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp xem xét các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

27/2/2017 21:00 UTC+7
(Công lý) - Thực hiện kế hoạch công tác 3/2017, từ ngày 27/2/2017 đến 3/3/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp để xem xét các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm; cho ý kiến đối với một số vụ án...

Thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 192 BLTTDS và giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ còn vướng mắc của TAND  địa phương. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Lịch làm việc của Hội đồng Thẩm phán cụ thể như sau:

Thứ Hai, ngày 27/2/2017

 *Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử các vụ án hình sự do Vụ Giám đốc kiểm tra I TANDTC trình:

1-Vụ án Đỗ Ngọc Tuynh bị kết án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Bản án số 585/2014/HS-PT ngày 23/12/2014 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (cũ) do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 07/KN-HS ngày 30/6/2016.

2-Vụ án Võ Thị Hồng Điệp bị kết án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Bản án hình sự số 325/2011/HS-PT ngày 26/9/2011 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nằng (cũ) do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 08/KN- HS ngày 18/7/2016.

3-Vụ án Thân Nguyễn Luân bị kết án về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Bản án hình sự số 415/2014/HS-PT ngày 5/12/2014 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng (cũ) do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 15/KN-HS ngày 26/9/2016.         

4-Vụ án Phạm Thúy Ngân bị kết án về tội “Cố ý gây thương tích”, Bản án hình sự số 230/2016/HS-PT ngày 27/4/2016 của TAND cấp cao tại Hà Nội do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 20/KN-HS ngày 24/10/2016.

Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp xem xét các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

Hội đồng Thẩm phán TANDTC tiến hành phiên họp xem xét các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

*Hội đồng Thẩm phán TANDTC cho ý kiến đối với vụ án hình sự do Vụ Giám đốc kiểm tra I TANDTC trình:

1-Vụ án Bùi Thị Thu Hằng bị kết án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Bản án hình sự số 347/2016/HS-PT ngày 27/6/2014 của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (cũ).

Thứ Ba, ngày 28/2/2017

 *Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử các vụ án hành chính do Vụ Giám đốc kiểm tra I TANDTC trình:

1-Vụ án hành chính giữa người khởi kiện là ông Huỳnh Thông Lượng với người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Bản án số 125/2012/HCPT ngày 16/9/2014 của Toà phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 02/2016/HC-KN ngày 30/3/2016.

*Hội đồng Thẩm phán TANDTC cho ý kiến đối với các vụ án hành chính do Vụ Giám đốc kiểm tra I TANDTC trình:

1-Vụ án hành chính giữa người khởi kiện là Công ty TNHH Châu Phương với người bị kiện là Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định, Bản án số 125/2012/HCPT ngày 20/12/2013 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Đà Nằng (cũ).

2-Vụ án hành chính giữa người khởi kiện là Công ty TNHH An Hòa với người bị kiện là Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định, Bản án số 12/2014/HCPT ngày 27/2/2014 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Đà Nằng (cũ).

*Hội đồng Thẩm phán TANDTC cho ý kiến đối với các vụ án hình sự do Vụ Giám đốc kiểm tra I TANDTC trình:

1-Vụ án Nguyễn Long Vân bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” ở Lâm Đồng, vụ án chưa được đưa ra xét xử.

2-Vụ án Nguyễn Thế Hà bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ở Nghệ An, vụ án chưa được đưa ra xét xử.

Thứ Tư, ngày 1/3/2017

*Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử các vụ án kinh doanh thương mại do Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC trình:

1-Vụ án “Tranh chấp về đầu tư, tài chính, ngân hàng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam với bị đơn là Công ty TNHH một thành viên Ô tô xe máy Việt Trung Hà Tây, Bản án số 111/2014/KDTM-PT ngày 7/7/2014 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghi tại Quyết định kháng nghị số 14/2016/KDTM-KN ngày 12/4/2016.

2-Vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu với bị đơn là Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Thạch, Bản án số 144/2012/KDTM-PT ngày 1/8/2012 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 54/2015/KDTM-KN ngày 23/7/2015.

3-Vụ án “Tranh chấp về đầu tư, tài chính, ngân hàng” giữa nguyên đơn là Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam với bị đơn là Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Thành Việt, Bản án số 65/2013/KDTM-PT ngày 5/2/2013 của Toà phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 04/2016/KDTM-KN ngày 25/1/2016.

4-Vụ án “Tranh chấp về đầu tư, tài chính, ngân hàng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam với bị đơn là ông Đinh Hồng Quân, Bản án số 09/2014/KDTM-PT ngày 20/1/2014 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (cũ), do Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 15/2015/QĐ-KNGĐT ngày 4/12/2015.

*Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử vụ án dân sự do Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC trình:

1-Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Vĩnh với bị đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Bản án số 237/2013/DS-PT ngày 30/7/2013 của Toà phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 82/2016/DS-KN ngày 1/7/2016.

Thứ Năm, ngày 2/3/2017

*Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử các vụ án kinh doanh thương mại do Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC trình:

1-Vụ án “Tranh chấp giữa các thành viên Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Hồng Hải với bị đơn là Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng, Bản án số 79/2014/KDTM-PT ngày 16/5/2014 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (cũ), do Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 10/2015/QĐ-KNGĐT ngày 12/6/2015.

*Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử các vụ án dân sự do Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC trình:

1-Vụ án “Tranh chấp hợp đồng dân sự” giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị Xuân Hằng với bị đơn là ông Đỗ Hoàng Minh, Bản án số 315/2014/DS-PT ngày 26/12/2014 của Toà phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ), do Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 58/2015/DS- KN ngày 28/12/2015.

2-Vụ án “Tranh chấp nhà” giữa nguyên đơn là ông Trần Ngọc Hải với bị đơn là bà Trương Thị Thanh, Bản án số 32/2011/DSPT ngày 16/11/2011 của Toà phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 402/2014/DS-KN ngày 13/10/2014.

3-Vụ án “Tranh chấp nhà” giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Nhứt với bị đơn là bà Nguyễn Thị A, Bản án số 247/2013/DS-PT ngày 8/8/2013 của Toà phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 65/2016/DS-KN ngày 30/5/2016.

4-Vụ án “Tranh chấp thừa kế” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Kim Xuân với bị đơn là ông Nguyễn Thế Toàn, Bản án số 59/2014/DS-PT ngày 25/9/2014 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 51/2016/DS-KN ngày 29/4/2016.

Thứ Sáu, ngày 3/3/2016

Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 BLTTDS về trả lại đơn khởi kiện, quyền khởi kiện lại vụ án; đồng thời giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ còn vướng mắc của TAND các địa phương. 

 

Trần Quang Huy

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật