Tin địa phương

Hải Phòng: Thu ngân sách quý I đạt gần 33 nghìn tỷ đồng

Vũ Ba 07/04/2024 - 21:42

Dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động từ khó khăn chung, song với sự quyết tâm của các cấp, ngành, đơn vị…, tình hình kinh tế - xã hội TP. Hải Phòng trong quý I/2024 duy trì ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) quý I/2024 ước tăng 9,32% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 3/2024 ước tăng 10,38% so với tháng 3/2023, quý I ước tăng 12,59% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước tháng 3 đạt 13.824,79 tỷ đồng; quý I đạt 32.864,13 tỷ đồng, tăng 36,69% so với cùng kỳ, bằng 33,59% dự toán Trung ương giao và bằng 30,78% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I ước đạt 38.159,1 tỷ đồng, tăng 8,13% so với cùng kỳ, bằng 18,17% kế hoạch.

Sản lượng hàng hóa qua cảng tháng 3/2024 ước đạt 13,45 triệu tấn, tăng 9% so với tháng 3/2023; quý I ước đạt 35,75 triệu tấn, tăng 7,96% so với cùng kỳ, bằng 18,82% kế hoạch năm.

Số lượng khách du lịch tháng 3 ước đạt 580,6 nghìn lượt, tăng 11,65% so với cùng kỳ; quý I ước 1.601,2 nghìn lượt, tăng 10,92% so với cùng kỳ, bằng 19% kế hoạch năm.

Tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn thành phố quý I/2024 đạt 253,35 triệu USD, bằng 54,48% so với cùng kỳ, đạt 12,66% kế hoạch năm.

Thành phố đã hoàn thành, công bố Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là tiền đề cho việc xây dựng, phát triển thành phố trong tương lai.

Công tác tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được chuẩn bị tốt, đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, an toàn; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế thành phố chưa bám sát tiến độ kế hoạch đề ra như: tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, số lượng khách du lịch và chỉ tiêu sản lượng hàng qua cảng; tiến độ thực hiện của một số dự án quan trọng còn chậm; tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc chương trình công viên, vườn hoa, cây xanh chưa đáp ứng được yêu cầu; giải ngân vốn đầu tư công giảm so với cùng kỳ.

Trên cơ sở kết quả quý I, thành phố xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II, trong đó nổi bật là: Triển khai thực hiện sơ kết Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2024; Tập trung thực hiện Chủ đề năm 2024 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”; triển khai đồng bộ các quy hoạch đã được phê duyệt; đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, đặc biệt là các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội...

img_20240407_203249.jpg
Một góc đô thị thành phố Hải Phòng.

Để đạt được kết quả theo kế hoạch, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng tới xây dựng các doanh nghiệp có khả năng hợp tác với các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao, công nghệ xanh như điện - điện tử, chip - chất bán dẫn, logistics...; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thành lập thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành và quận An Dương; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030...

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng rà soát, nghiên cứu, đề xuất các nguồn thu, sắc thuế mới, còn bỏ sót, bảo đảm tiềm năng, bền vững; chỉ đạo rà soát, hỗ trợ đi đôi với kiểm tra, đôn đốc các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn song song với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, phân loại xác định phạm vi, đối tượng chủ yếu của các vụ tai nạn, khoanh vùng những khu vực, đối tượng chính của các vụ TNGT; tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền về ATGT; sớm hoàn thiện Đề án tổng thể phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; có biện pháp mạnh mẽ để giải quyết, có hình thức xử lý mạnh đối với các đối tượng, tập thể gây chậm trễ, giảm hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong giải ngân đầu tư công...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Thu ngân sách quý I đạt gần 33 nghìn tỷ đồng