Tin địa phương

Hải Dương xem xét thu hồi nhiều dự án chậm tiến độ

PV 24/06/2024 - 21:13

Ngày 24/6, UBND tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 6 (lần 8) để nghe và cho ý kiến một số nội dung báo cáo của các sở, ngành.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các dự án chậm tiến độ do UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp thuận đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh có 750 dự án. Qua rà soát, toàn tỉnh có 209 dự án triển khai không đảm bảo quy định, trong đó có 193 dự án chậm tiến độ, 13 dự án đã hết thời hạn thuê đất, 3 dự án ngừng hoạt động.

Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ rõ, trên cơ sở kết quả thống kê, rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với dự án đang triển khai còn vướng mắc về thủ tục đất đai, xây dựng, đầu tư, UBND cấp huyện làm việc với nhà đầu tư và yêu cầu nhà đầu tư có đề nghị để UBND cấp huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, xem xét báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời, giải quyết khó khăn vương mắc.

Đối với các dự án mà trước đó đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa giao đất, UBND cấp huyện nghiên cứu, hướng dẫn nhà đầu tư tại vị trí khác hoặc tiến hành thu hồi theo quy định. Riêng với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan từ nhà đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo sẽ tiến hành thu hồi và không thực hiện gia hạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các dự án triển khai chậm tiến độ báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư.

Về nội dung các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lựa chọn nhà đầu tư từ nhưng chưa được giao đất, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2015 đến nay tỉnh có 93 dự án khu dân cư, khu đô thị và điểm dân cư hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư.

Trong đó, có 44 dự án đã được giao đất với tổng diện tích 553,51 ha nhưng có 35 trong số 44 dự án chưa giải phóng xong 51,97 ha mặt bằng; 49 dự án chưa được giao đất.

Nguyên nhân một số dự án chậm giao đất do có diện tích đất cổ phần hoá, đất công do Nhà nước quản lý theo Luật Tài sản công; công tác giải phóng mặt bằng chưa được triển khai, giải quyết dứt điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp: giải phóng mặt bằng, giao đất, tính tiền sử dụng đất để tháo gỡ vướng mắc, tạo nguồn lực cho đầu tư. UBND tỉnh giao cho các địa phương căn cứ vào danh mục đã thống nhất với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/7 .

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương xem xét thu hồi nhiều dự án chậm tiến độ