Doanh nghiệp - Doanh nhân

Hà Nội: Phấn đấu GRDP năm 2024 tăng từ 6,5% trở lên

Trang Nhi 14/06/2024 - 08:26

Theo kế hoạch thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, thành phố phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau cao hơn năm trước, năm 2024, GRDP tăng từ 6,5% trở lên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

ha-noi.jpg
Hà Nội: Phấn đấu GRDP năm 2024 tăng từ 6,5% trở lên

Kế hoạch nhằm rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra; tập trung vào các chỉ tiêu đang khó khăn để có giải pháp khắc phục, hoàn thành mức cao nhất mục tiêu đề ra. Đồng thời phân công rõ đơn vị thực hiện gắn với tiến độ hoàn thành, chế độ thông tin báo cáo và sản phẩm cụ thể của tổ chức, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Theo đó, thành phố phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau cao hơn năm trước, năm 2024, GRDP tăng từ 6,5% trở lên; GRDP/người/năm 2024 đạt trên 160,8 triệu đồng và năm 2025 phấn đấu đạt trên 171 triệu đồng/người/năm; tổng số vốn đầu tư xã hội năm 2024 đạt trên 559,4 nghìn tỷ đồng và năm 2025 phấn đấu tăng từ 10,5% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động 2 năm 2024-2025 phấn đấu đạt từ 5%/năm trở lên.

Thành phố cũng tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đang gặp khó khăn, như: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP phấn đấu năm 2024 đạt trên 20% và năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch năm 2024 là 95% và năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý năm 2024 đạt 40% và năm 2025 đạt khoảng 50%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2024 đạt 25%, năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt khoảng 60%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế với các chỉ tiêu: Phấn đầu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics trong GRDP đạt từ 9% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 20,5 tỷ USD; phấn đấu thu hút khách du lịch 27 triệu lượt trong năm 2024 và 30 triệu lượt trong năm 2025.

Phấn đấu giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 17% trong GRDP; phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp văn hóa chiếm 5% GRDP; phấn đấu đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 50%...

UBND thành phố giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch và thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đang khó khăn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng các kịch bản điều hành, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phấn đấu GRDP năm 2024 tăng từ 6,5% trở lên