Doanh nghiệp - Doanh nhân

Năm 2023, GRDP của Hà Nội ước tăng 6,27%

Trang Nhi 06/12/2023 - 09:04

Trong bối cảnh khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt cao hơn mức chung cả nước, từ đó, dự kiến GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng 6,27%.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP. Hà Nội ngày 5/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Giảm số hộ nghèo so với năm trước; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm.

gdp-hanoi.jpg
Năm 2023, GRDP của Hà Nội ước tăng 6,27%

Thu ngân sách đạt cao vượt 13,5% dự toán. Tổng thu ước 400.421 tỷ đồng, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu suy giảm chủ yếu do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu giảm tại một số thị trường quan trọng. Ước năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 17,30 tỷ USD, tăng 1,0% (năm 2022 tăng 10,3%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 44,17 tỷ USD, tăng 8,0% (năm 2022 tăng 11,6%).

Trong bối cảnh khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt cao hơn mức chung cả nước; GRDP 9 tháng đầu năm tăng khá, đạt cao hơn 1,43 lần cả nước. GRDP 9 tháng đầu năm tăng 6,08% (cả nước tăng 4,24%) - là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn; xu hướng có cải thiện, quý sau cao hơn quý trước. GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng 6,27%.

Thương mại, dịch vụ tăng trưởng 2 con số; nông nghiệp tăng trưởng ổn định, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát (1,51%), thấp hơn khá nhiều mức chung của cả nước (3,2%).

Vốn đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đăng ký thành lập duy trì tăng. Vốn đầu tư xã hội ước tăng 9% (kế hoạch tăng 10,5%); 10 tháng đầu năm thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI, tăng 2,04 lần. Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhưng doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm.

Đã có 16/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 100% các xã đạt chuẩn NTM, 111 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh; Lũy kế đến nay, đã có 2.167 sản phẩm OCOP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2023, GRDP của Hà Nội ước tăng 6,27%