Văn hóa- Thể thao

Hà Giang có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PV 26/02/2024 - 21:23

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký các quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tỉnh Hà Giang có thêm 2 di sản của đồng bào dân tộc Dao và dân tộc Pà Thẻn.

pd1.jpg
Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát páo dung của người Dao ở Hà Giang.

Cụ thể, 2 di sản văn hóa phi vật thể của Hà Giang được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là: Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ cầu mùa (Mí nhung hơi) của người Pà Thẻn, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang; Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát páo dung của người Dao.

Như vậy tính đến nay, tỉnh Hà Giang có 32 di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó có 8 di sản của dân tộc Bố Y, Lô Lô và Pu Péo, Cờ Lao có số dân dưới 10.000 người được đưa vào danh mục.

Di sản Then Tày, Nùng, Thái của Hà Giang và 10 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2019.

Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt việc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền tôn vinh nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa để góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân; giáo dục, kế thừa, giữ gìn truyền thống quý báu về giá trị văn hóa lịch sử cho nhân dân các dân tộc Hà Giang; đồng thời từng bước ngăn chặn, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia