Doanh nghiệp - Doanh nhân

Giá trị thương hiệu quốc gia tăng 15,6%

Trang Nhi 17/04/2024 - 08:15

Giá trị Thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt 498,13 tỷ USD tăng 15,6% so với năm 2022 và đánh dấu mức tăng trưởng 2 con số liên tục trong 5 năm qua.

Theo đánh giá của tổ chức quốc tế, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% giai đoạn 2019-2023.

thuong-hieu-quoc-gia-vn.jpg
Giá trị Thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt 498,13 tỷ USD tăng 15,6% so với năm 2022 và đánh dấu mức tăng trưởng 2 con số liên tục trong 5 năm qua.

Năm 2023, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 498,13 tỷ USD, tăng 15,6% so với năm 2022. “Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện tầm vóc của Việt Nam”- ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó nâng cao hơn khả năng cạnh tranh của của sản phẩm, thu hút đầu tư và phát triển ngoại thương.

Mặc dù vậy, nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra như: chiến lược xuất khẩu chưa bền vững, tranh chấp thương mại quốc tế về thương hiệu vượt quá khả năng giải quyết của một doanh nghiệp, một ngành hay địa phương; sự chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng hàm lượng công nghiệp chế biến và giảm tỷ trọng nguyên liệu thô vẫn chưa rõ rệt; giá trị gia tăng trong sản phẩm còn chưa cao; mà một trong những nguyên nhân yếu kém là về thương hiệu. Vì vậy, để xây dựng và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả thì cần tìm ra những giá trị cốt lõi, nổi bật. Thương hiệu phải gắn với sự khác biệt.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá trị thương hiệu quốc gia tăng 15,6%