Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII theo tiêu chuẩn nào?
Ngoài Quy định 214 về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ về tiêu chuẩn chung, Đại hội XIII lần này còn xem xét, lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái, ứng cử và lần đầu tham gia Đại hội để bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO