Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC

Mai Đỉnh - Anh Tuấn | 23/07/2022, 15:47

Ngày 23/7, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Thuân cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ.

vutc-cb4.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Đại hội

Báo cáo nhiệm kỳ 2020 - 2022 cho thấy, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ TANDTC, các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của Vụ từ đó kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ về mặt chính trị, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại Chi bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Khối, Đảng ủy TANDTC tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ.

Trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ hằng tháng, bên cạnh việc cập nhật thông tin kịp thời về tình hình kinh tế chính trị xã hội, an ninh quốc phòng, những thông tin nổi cộm, dư luận quan tâm, ảnh hưởng đến tư tưởng của nhiều người nhằm định hướng, giúp đảng viên có nhận thức đúng đắn, tăng cường năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiếp tục được Chi bộ làm tốt trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Đối với công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ tại đơn vị tiếp tục được chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương...

Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ, Chi bộ luôn chú trọng chủ động, bám sát các chủ trương, định hướng theo Nghị Quyết, Chỉ thị của Trung ương, để tham mưu, giúp Ban Cán sự đảng, lãnh đạo vả Đảng ủy TANDTC cụ thể hóa các nội dung công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác của TAND.

vutc-cb3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2022- 2025: Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ  tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa Ban chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện tốt nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Chi bộ và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng và của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy TANDTC; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định; tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên.

Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Tập trung và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định, phát huy được sức mạnh của tổ chức, tạo không khí phấn khởi trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên.

vutc-cb1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiến hành bỏ phiếu bầu ra Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC đồng tình, nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Tiến ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực cũng như những thành tích nổi bật mà Vụ Tổ chức - Cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

vutc-cb2.jpg
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ phát biểu tiếp thu ý kiến tại Đại hội

Đồng chí Bí thư Đảng ủy TANDTC mong muốn tập thể Vụ Tổ chức - Cán bộ phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020 -2022, tiếp tục coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, từ đó định hướng chỉ đạo, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến yêu cầu Vụ Tổ chức - Cán bộ tiếp tục tham mưu Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tinh thần cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

vutc-cb5.jpg
Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội; Đồng chí Đào Tú Hoa giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Tại Đại hội, sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, bảo đảm đúng các quy định của Đảng, Đại hội Chi Vụ Tổ chức - Cán bộ đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 4 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. 

Bài liên quan
Đại hội Chi bộ Tòa Hình sự - TAND cấp cao tại TP Hà Nội
Ngày 23/3, tại trụ sở TAND cấp cao tại TP Hà Nội, Chi bộ Tòa Hình sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC