Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC nhiệm kỳ 2022 – 2025

Mai Đỉnh | 17/07/2022, 22:41

Sáng 17/7, tại trụ sở TANDTC, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (PC&QLKH) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; đồng chí Lê Thế Phúc, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng TANDTC; đại diện Ban Chấp hành các Chi bộ: Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ PC&QLKH.

dh-pc3.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ PC&QLKH đã bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ TADNTC, các yêu cầu nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của Vụ từ đó kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp có hiệu quả và làm tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; lãnh đạo việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm tốt công tác phát triển đảng, lãnh đạo đoàn thể, quần chúng; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Số lượng đảng viên đông (34 đảng viên/39 công chức), các đảng viên trong Chi bộ PC&QLKH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Vụ PC&QLKH đã tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện nhiều Đề án, Chuyên đề có chất lượng và được các nhà khoa học, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, cơ quan liên quan đánh giá cao.

dh-pc2.jpg
Quang cảnh Đại hội Vụ PC&QLKH

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Chi bộ Vụ PC&QLKH còn một số hạn chế như, một số đảng viên trong Chi bộ đôi khi chưa phát huy hết tinh thần tự phê bình và phê bình, chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ PC&QLKH đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó, Chi ủy Chi bộ Vụ PC&QLKH lãnh đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp.

Tập trung lãnh đạo đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt công tác tham mưu, đề xuất, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được phân công; triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học có hiệu quả, đúng tiến độ, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn phục vụ công tác chính trị của TAND.

Tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ Vụ PC&QLKH đã đóng góp nhiều ý kiến thể hiện sâu sắc tính đảng, sức chiến đấu mạnh mẽ; đồng thời, nêu lên được những tâm tư nguyện vọng của tập thể Chi bộ, được đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC đánh giá cao.

dh-pc4.jpg
Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC tiến hành bỏ phiếu bầu ra Chi ủy Chi bộ Vụ PC&QLKH nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC đồng tình, nhất trí và đánh giá cao dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ Vụ PC&QLKH nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực cũng như những thành tích nổi bật mà Vụ PC&QLKH đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy TANDTC, Vụ PC&QLKH là đơn vị giữ nhiệm vụ quan trọng trong tham mưu việc xây dựng thể chế, xây dựng pháp luật của hệ thống TAND; bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ; quản lý khoa học và tổ chức rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của TAND.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Tiến đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; các đồng chí lãnh đạo trong Chi ủy phải sâu sát, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; bảo đảm tham mưu kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

dh-pc5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến và các đại biểu chúc mừng Ban Chi ủy Vụ PC&QLKH khóa mới

Tiếp thu những ý chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy TANDTC, đồng chí Nguyễn Chí Công, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ PC&QLKH nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Tiến là căn cứ quan trọng để Chi bộ xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

dh-pc1.jpg
Đồng chí Nguyễn Chí Công, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ PC&QLKH phát biểu tiếp thu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, bảo đảm đúng các quy định của Đảng, Đại hội Chi Vụ PC&QLKH đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 7 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đồng chí Nguyễn Chí Công được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ PC&QLKH TANDTC nhiệm kỳ 2022- 2025.

Bài liên quan
Đại hội Chi bộ Tòa Hình sự - TAND cấp cao tại TP Hà Nội
Ngày 23/3, tại trụ sở TAND cấp cao tại TP Hà Nội, Chi bộ Tòa Hình sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC nhiệm kỳ 2022 – 2025