Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC

Mai Đỉnh | 29/07/2022, 19:44

Sáng 29/7, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại Chi bộ hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Đào Tú Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ HTQT đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, các yêu cầu và nhiệm vụ được giao về 03 nhóm công việc là (1) hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, (2) nghiên cứu pháp luật quốc tế và (3) thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật do nước ngoài tài trợ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

img_0732.jpg
Quang cảnh Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế

Chi bộ HTQT luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng TANDTC, Đảng ủy TANDTC và tập thể lãnh đạo TANDTC. Theo đó, Chi ủy đã ban hành kịp thời các Nghị quyết của Chi bộ về nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban chi ủy và phân công nhiệm vụ các đảng viên trong Chi bộ; ban hành Quy chế sinh hoạt trong chi bộ; Phân công nhiệm vụ trong Ban Chi ủy và các đảng viên trong Chi bộ; ban hành Quy chế phối hợp giữa Chi bộ và chính quyền của Vụ HTQT làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động cụ thể.

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị đã tích cực triển khai, phổ biến, quán triệt văn bản đến cán bộ, công chức và đảng viên trong đơn vị; từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, công chức.

Bên cạnh đó, việc chấp hành nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng ở chi bộ được coi trọng và thực hiện nghiêm túc; chuẩn bị chu đáo và thực hiện chế độ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng đầy đủ và có chất lượng tốt; các buổi sinh hoạt chi bộ, chi ủy được ghi biên bản; nội dung và hình thức sinh hoạt có nhiều đổi mới, có lồng ghép nội dung gắn liền nhiệm vụ chính trị chuyên môn nghiệp vụ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

100% đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, là tấm gương tốt cho quần chúng noi theo.

img_0734.jpg
Đồng chí Đào Tú Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ luôn thực hiện nguyên tắc dân chủ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; những vấn đề thuộc lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đều được đưa ra tập thể cấp ủy bàn bạc và thống nhất, không có hiện tượng độc quyền, độc đoán; Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ quản lý; giữ vững ổn định chính trị nội bộ; chấp hành kỷ luật lao động; cải tiến và nâng cao tinh thần tự chủ, sáng tạo trong công việc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ Vụ HTQT đã đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2022- 2025: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng; lãnh đạo việc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chất lượng các Nghị quyết của Trung ương và đảng ủy cấp trên; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TADNTC nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

img_0726.jpg
Đồng chí Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tiếp thu ý kiến tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Tú Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban tổ chức Đảng ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ Vụ HTQT đã đạt, và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra trong Nghi quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TANDTC và nâng cao vai trò, vị thế của Chi bộ của Vụ.

Cùng với đó, đồng chí Đào Tú Hoa cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chi ủy và lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC trong công tác đối ngoại, nghiên cứu pháp luật quốc tế và thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài; chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng chí Đào Tú Hoa cho rằng, Chi bộ cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế tồn tại. Trên cơ sở đó, đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở lắng nghe báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội, đồng chí Đào Tú Hoa yêu cầu Chi bộ Vụ HTQT trong thời gian tới tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính tri, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; các đồng chí trong Chi ủy phải sâu sát, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; bảo đảm tham mưu kịp thời, đúng pháp luật cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC.

img_0741.jpg
Chi ủy Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí: Trần Văn Thư, Chu Trung Dũng, Phạm Thị Kim Phương. Đồng chí Trần Văn Thư được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu làm Bí thư và đồng chí Chu Trung Dũng làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ HTQT nhiệm kỳ 2022- 2025; thông qua Biên bản Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Vụ HTQT Trần Văn Thư cho biết, sẽ tiếp thu và khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy TANDTC vào các nội dung Nghị quyết của Đại hội Chi bộ; bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan TANDTC để tổ chức thực hiện trong Chi bộ. Đồng chí Trần Văn Thư cũng cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu cũng như ý kiến thảo luận của các đảng viên tại Đại hội; đồng thời, xin hứa trước Đại hội, Chi ủy Chi bộ Vụ HTQT nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ quyết tâm lãnh đạo Chi bộ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ HTQT nhiệm kỳ 2022-2025, vừa được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

img_0748.jpg
Đồng chí Đào Tú Hoa chụp ảnh lưu niệm với tập thể Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế
Bài liên quan
Vụ Tổng hợp, Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số12-KH/ĐU ngày 27/04/2022 của Đảng ủy TANDTC về việc Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, vừa qua, Vụ Tổng hợp và Vụ Thi đua - Khen thưởng TADNTC đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC