Đã tiếp nhận 33.061 đơn thư của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021

Quốc Huy | 11/10/2021, 16:07

Sáng 11/10, UBTVQH đã nghe Ban Dân nguyện báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021.

ubtvqh-4.jpg

Theo báo cáo của Ban Dân nguyên, trong kỳ báo cáo các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã tiếp 4.331 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.350 vụ việc và có 189 đoàn đông người (giảm 50% số lượt người, 35% số vụ việc và 24% đoàn đông so với cùng kỳ năm trước); đã tiếp nhận 33.061 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong số 10.291 đơn đủ điều kiện xử lý, qua nghiên cứu đã chuyển 4.616 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức thực hiện hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách thông qua hoạt động thẩm tra các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, căn cứ vào Nghị quyết, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Ban Dân nguyện đã triển khai, tổ chức giám sát tại 05 địa phương; đề nghị 04 bộ ngành trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và UBND 63 tỉnh, thành phố báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Quốc hội chuyển đến.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã tiếp 2.973 lượt công dân (giảm 27,3%) với 8.482 người được tiếp (giảm 40,5%) đến trình bày về 2.428 vụ việc (giảm 24%), trong đó có 294 đoàn đông người (giảm 32,4%).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 314 lượt công dân với tổng số 499 người, trong đó có 36 lượt đoàn đông người; nhận được 06 vụ việc do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH chuyển đến. Đến nay đã rà soát lại và thông tin đến đại biểu Quốc hội đã chuyển đơn, hiện còn 01 vụ việc do ảnh hưởng của việc giãn cách thực hiện phòng chống dịch covid-19 nên chưa tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Bộ Tư pháp đã tiếp 234 lượt công dân, trong đó có 163 lượt công dân thuộc thẩm quyền (chiếm 69%), tăng 10% so với năm 2020, nhận được 38 vụ việc do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH chuyển đến. Đến nay 100% vụ việc đã được xem xét, xử lý, trả lời cho công dân và thông tin kết quả giải quyết đến cơ quan, đại biểu chuyển đơn theo đúng quy định.

Về giải quyết đơn thư của Tòa án, VKS, Báo cáo nêu rõ, trong kỳ, TANDTC và các TAND cấp cao nhận được 581 đơn của công dân do Quốc hội chuyển đến. Đến nay, đã giải quyết được 364 đơn, đạt tỷ lệ 62,7%. Đối với 07 vụ việc Ban Dân nguyện đề nghị báo cáo chi tiết, trong đó: 02 vụ đã được kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm; 01 vụ hồ sơ đã được Tòa án cấp dưới chuyển cho cơ quan Viện kiểm sát để xem xét, giải quyết; 03 vụ đang xem xét, giải quyết theo quy định; 01 vụ đã được xem xét, trả lời không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm.

VKSNDTC và các VKSND cấp cao nhận được 209 đơn do Quốc hội chuyển đến. Đến nay, đã giải quyết 121 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 57,89%; đang xem xét, giải quyết đối với 77 đơn.

Cũng theo báo cáo, thực hiện Kế hoạch rà soát của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2019 đến nay, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã rà soát là lập danh sách 979 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài để thực hiện kiểm tra, rà soát lại. Đến nay đã thực hiện kiểm tra, rà soát được 890 vụ việc, còn 89 vụ việc đang được tiếp tục rà soát theo kế hoạch.

Về việc giải quyết đối với 34 vụ việc cụ thể tại 05 tỉnh Đắk Lắk,Thái Nguyên, Sơn La, Ninh Bình, Lào Cai, Ban Dân nguyện đã giúp UBTVQH tổ chức Đoàn đến các địa phương giám sát và giám sát qua báo cáo.

Kết quả, có 25/34 vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo được xác định không có cơ sở và thống nhất kết quả giải quyết của địa phương; có 06 vụ việc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết; 03 vụ việc chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương về thẩm quyền giải quyết, Đoàn đã trao đổi, làm rõ nội dung vướng mắc và đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn công dân khởi kiện đến cơ quan Tòa án để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 126 vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước chưa trả lời kỳ báo cáo trước, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, giải quyết và trả lời được 81 vụ việc, còn 45 vụ việc đang được tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban dân nguyên cũng đánh giá, các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm giải quyết và phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH trong việc tiếp công dân, xem xét, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhất là việc giải quyết một số vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Một số vụ việc có kiến nghị giải quyết cụ thể của Quốc hội, ĐBQH đã được các cơ quan ở Trung ương chủ động yêu cầu địa phương giải quyết hoặc phối hợp tổ chức đoàn liên ngành để rà soát, xác minh lại vụ việc và chỉ đạo giải quyết theo kiến nghị giám sát.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham mưu, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan vẫn còn một số hạn chế như: việc thông báo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cho cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đơn còn chưa kịp thời; việc ban hành văn bản trả lời của một số cơ quan còn không đúng về hình thức, thẩm quyền và nội dung trả lời không đầy đủ thông tin; một số vụ việc cụ thể có kiến nghị từ các kỳ trước còn để kéo dài, không nêu rõ lộ trình giải quyết.

Ban dân nguyện cũng kiến nghị, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết các vụ việc cụ thể thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, tồn đọng, phức tạp, gay gắt, kéo dài.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện tổng kết và sửa đổi Luật Đất đai 2013, cần quan tâm hơn đến việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, Nhà nước và người dân có đất bị thu hồi.

Đề nghị các cơ quan, quan tâm xem xét, giải quyết các đơn nhận được trong kỳ báo cáo và rà soát các đơn thư do các cơ quan của Quốc hội chuyển đến từ các kỳ trước nhưng đến nay chưa được giải quyết, kịp thời thông tin, trả lời cho cơ quan chuyển đơn và công dân.

Bài liên quan
Khai mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 11/10, đã khai mạc Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là phiên họp cuối chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chuẩn bị diễn ra vào cuối tháng 10.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã tiếp nhận 33.061 đơn thư của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021