Cụm thi đua số VI TAND: Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực

Trung Thành-Đỉnh-Việt | 11/11/2017, 15:37

Hôm nay (11/11), tại trụ sở TANDTC, Cụm thi đua số VI TAND đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cụm thi đua số VI TAND: Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực 

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Hà Xuân Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng TAND; Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI; Đào Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Cụm phó Cụm thi đua số VI; thủ trưởng và các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Cụm thi đua số VI.

Theo báo cáo, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 05 năm, 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/BCS ngày 2/1/2017 của Ban cán sự Đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2017; Cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong Cụm thi đua số VI TAND đã quan tâm việc phát động các phong trào thi đua, các phong trào thi đua của từng đơn vị có nội dung mang tính chuyên sâu, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình công tác của cán bộ, công chức, tạo động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số VI TAND: Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2017 của Cụm

Đồng thời, lãnh đạo 12 đơn vị trong Cụm cũng thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của TANDTC về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, nhằm bám sát chủ đề của phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào thi đua năm 2017 do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND phát động với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” và phong trào thi đua theo nội dung xuyên suốt của TAND là “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong năm 2017, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong Cụm có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu. Công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức, kịp thời hơn, có tác dụng to lớn trong việc khuyến khích, động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Báo cáo cũng nêu rõ: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Cụm thi đua số VI tiếp tục thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, đặc biệt là để tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng TAND phát động; tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụm thi đua số VI TAND: Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực

Đồng chí Hà Xuân Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng TAND trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Nhiều đại biểu cho rằng Báo cáo cần bổ sung cụ thể, đầy đủ hơn về các phong trào và thành tích điển hình, cách làm hay của một số đơn vị.

“Trong Cụm thi đua số VI, có nhiều đơn vị có phong trào thi đua tốt, cách làm hay, thành tích nổi bật như Báo Công lý chẳng hạn. Trong năm 2017, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện phát sóng các chương trình Truyền hình TAND vào 10h sáng chủ nhật hàng tuần, cũng như tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật Hướng về Biển đảo thực sự có ý nghĩa, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và lãnh đạo TANDTC đánh giá cao, được dư luận hết sức quan tâm, đồng tình, ủng hộ...”, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Chánh văn phòng TANDTC đưa ra ví dụ cụ thể.

Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất liên quan tới công tác chỉ đạo, điều hành về công tác tổ chức cán bộ (như kiện toàn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ); về chế độ chính sách, quản lý kinh phí; công tác thống kê tổng hợp; về cơ cấu, tỷ lệ bình xét thi đua khen thưởng đối với một số bộ phận đặc thù tại TANDTC...

Cụm thi đua số VI TAND: Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số VI. Năm 2017, Cụm thi đua số VI mặc dù còn một số khó khăn về biên chế; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn hạn chế trong khi khối lượng công việc rất lớn, song cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác của TAND trong năm 2017 nói chung và cơ quan TANDTC nói riêng. Trong những năm tới, các đơn vị của Cụm thi đua số VI tiếp tục phát huy những mặt mạnh để đạt được kết quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số VI cần khẩn trương khắc phục.

Cụm thi đua số VI TAND: Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị

Thay mặt Cụm thi đua số VI, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cũng khẳng định, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm thi đua đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; không ngừng phấn đấu xây dựng Cụm trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hà Xuân Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng TAND, đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2017 đối với các đơn vị của Cụm thi đua số VI đăng ký Cờ thi đua TAND, Cờ thi đua Chính phủ.

Hội nghị đã bỏ phiếu kín bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho Vụ Tổ chức – Cán bộ và Cờ thi TAND cho Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng TANDTC.

Cụm thi đua số VI TAND: Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2018

Hội nghị cũng đã bầu Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch – Tài chính làm Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số VI TAND năm 2018. Sau đó, các đơn vị trong Cụm cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan
Thủ đoạn ranh mãnh của kẻ lừa tiền gia đình nạn nhân lẫn bọn buôn người
Lương Phò Thế lúc đầu được các gia đình nhờ đi tìm kiếm con gái mất tích của họ. Nhưng sau khi biết được hành vi của các đối tượng mua bán phụ nữ, Thế lại dùng thủ đoạn để cưỡng đoạt tài sản của những người liên quan. Thậm chí Thế còn lừa cả gia đình các nạn nhân để hưởng lợi.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua số VI TAND: Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực