Cụm thi đua số I TAND: Vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

Đ. Việt - M. Đỉnh | 17/10/2020, 12:35

Ngày 17/10, tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua số I (TAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC cùng lãnh đạo TAND thuộc 14 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh đại diện cho đơn vị Cụm trưởng đã khái quát lại công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Theo đó, Cụm thi đua số I gồm TAND hai cấp thuộc 14 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Bộ máy Tòa án hai cấp ở 14 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số I có các tòa chuyên trách, các phòng giúp việc ở Tòa án cấp tỉnh; 189 đơn vị TAND cấp huyện (trong đó có 38 đơn vị miền núi, 02 huyện đảo).

Cụm thi đua số I TAND: Vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

Đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cụm thi đua số I

Quá trình hoạt động, Tòa án các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số I luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm được thực hiện trên tinh thần đổi mới, khoa học, bài bản, chủ động.  Tuy nhiên, trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất nghiêm trọng, cùng với tác động suy giảm kinh tế toàn cầu và cộng hưởng của dịch đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến công tác giải quyết, xét xử. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án và các hoạt động phong trào của TAND các cấp.  Áp lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị ngày càng nặng nề, số lượng vụ việc phải thụ lý, xét xử ngày càng gia tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp. Các vụ án hình sự ngày càng có tính chất phức tạp với nhiều thủ đoạn phạm tội tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Trong công tác xét xử, từ 01/10/2019 đến 30/9/2020 , Tòa án nhân dân 14 tỉnh thuộc Cụm đã giải quyết, xét xử 115.013/123.382 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 93.2%. Tỷ lệ thụ lý xét xử các loại vụ án của tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa đạt 98,9% cao nhất Cụm thi đua.

So với cùng kỳ năm 2019, số thụ lý tăng 5.617 vụ việc, số giải quyết tăng 3.676 vụ việc. Bình quân mỗi Thẩm phán trong Cụm đã giải quyết số lượng vụ việc trong năm là 80.44 vụ việc (115.013 vụ, việc/1.379 Thẩm phán).

Cụm thi đua số I TAND: Vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

Mặc dù khó khăn,  số việc thụ lý giải quyết tăng nhiều, biên chế giảm nhưng với tinh thần cố gắng nỗ lực các đơn vị trong Cụm đã vượt qua khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác. Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết án đạt 95% trở lên, như TAND hai cấp tỉnh Hà Nam 95,7%, TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh 97,4%; TAND hai cấp TP Hải Phòng 96,8%; TAND hai cấp tỉnh Nam Định 98.8%; TAND hai cấp tỉnh Nghệ An 95,9%; TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình 96,4%....

Đặc biệt, trong công tác thi hành án hình sự: Tòa án hai cấp trong Cụm thi đua đã chủ động phối hợp với Công an và Viện kiểm sát rà soát, phân loại và xử lý đối với từng bị án. Đảm bảo 100% bị án đều có quyết định và hồ sơ thi hành án hình sự, hồ sơ xét hoãn, tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, rút ngắn thời gian thử thách của án treo, hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Việc thu thập chứng cứ theo yêu cầu ủy thác đúng thời hạn.

Cụm thi đua số I TAND: Vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

Quang cảnh hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong những năm tiếp theo, báo cáo xác định tiếp tục tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến công tác TAND. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và những điều Bác Hồ dạy cán bộ công chức ngành tư pháp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và xét xử của Tòa án năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất lãnh đạo TANDTC triển khai tập huấn chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng cho các đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ cập nhật các quy định mới về công tác thi đua, nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức các phong trào thi đua, ban  hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để Tòa án nhân dân các cấp thực hiện thống nhất về chỉ tiêu thi đua.

Cụm thi đua số I TAND: Vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

14 TAND cụm thi đua số I đã ký giao ước thi đua năm 2021 

Đa số đại biểu đều bày tỏ tin tưởng với những kết quả đạt được, cùng các phương hướng nhiệm vụ và giải pháp đề ra, phong trào thi đua những năm tiếp theo của Cụm thi đua số I sẽ ngày càng lớn mạnh, tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng trên mọi lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cụm thi đua số I.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, cũng là năm đánh dấu chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2020).  Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, các muc tiêu, kế hoạch triển khai thực hiện đều phải dừng lại để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Mặc dù áp lực công việc ngày càng lớn nhưng các đơn vị thuộc Cụm thi đùa số I đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trước một số ý kiến của các đơn vị trong Cụm thi đua, đồng chí Phạm Hồng Quyền ghi nhận và đề nghị TAND tỉnh Bắc Ninh tập hợp bằng văn bản để đề xuất lãnh đạo TANDTC xem xét, cho ý kiến.

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ năm 2020 cho TAND tỉnh Bắc Ninh và TAND TP Hải Phòng và cờ thi đua TAND cho 5 đơn vị TAND gồm: TAND tỉnh Bắc Ninh, TAND tỉnh Quảng Ninh, TAND TP Hải Phòng, TAND tỉnh Thanh Hóa và TAND tỉnh Nghệ An.

Kết thúc Hội nghị, 14 TAND cụm thi đua số I đã ký giao ước thi đua năm 2021 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hội nghị đã bầu TAND tỉnh Vĩnh Phúc làm Cụm trưởng và TAND tỉnh Hà Tĩnh làm Cụm phó Cụm thi đua số I TAND năm 2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua số I TAND: Vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác