Cụm thi đua số I ngành TAND: Phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

26/11/2013, 20:40

Năm 2013, phong trào thi đua của Cụm thi đua số I trở nên sôi nổi, rộng khắp, nội dung thi đua thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

 

Phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực

 

Cụm thi đua số I ngành TAND (theo Quyết định số 208/QĐ-TA-TĐKT ngày 25/12/2012 của TANDTC) gồm 14 đơn vị Tòa án cấp tỉnh, thành phố đồng bằng, trung du Bắc bộ gồm: TAND TP. Hà Nội, Hải Phòng và TAND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Năm 2013, Trưởng Cụm thi đua số I là TAND TP. Hà Nội; Phó trưởng Cụm là TAND tỉnh Thanh Hoá. 

 

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 1 năm 2012 tổ chức tại Bắc Ninh, lãnh đạo TAND các tỉnh trong Cụm đã hưởng ứng và ký vào Bản giao ước thi đua. Trên cơ sở đó Cụm thi đua số 1 đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 206/KH-TĐKT ngày 29/01/2013 về việc tổ chức công tác thi đua khen thưởng năm 2013 trong toàn Cụm, với khẩu hiệu thi đua: "Cán bộ, công chức ngành TAND hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2013)". Chủ đề xuyên suốt trong phong trào thi đua: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm: "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm mục đích "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành TAND có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn giỏi, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân; đoàn kết, tự trọng, trách nhiệm, danh dự và năng động, xây dựng ngành TAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp". 

 

Cụm thi đua số I ngành TAND: Phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Phó Chánh án thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa chụp ảnh với đại diện 14 đơn vị thuộc Cụm thi đua số I 

 

Xác định công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy tinh thần làm việc của tập thể, cán bộ, công chức nên lãnh đạo, cấp uỷ đảng các đơn vị trong Cụm đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của ngành TAND. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi cả diện rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

 

Các đơn vị trong Cụm đã có nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả, phát động nhiều phong trào thi đua theo đợt, thi đua đột xuất, đề xuất nhiều sáng kiến tạo bước đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  Tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể đã tích cực phối hợp, làm nòng cốt trong phong trào thi đua cũng như trong công tác tổ chức các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đảng bộ, Chi bộ luôn thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, đề ra các chủ trương, đường lối, nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, địa phương. Ngành TAND tỉnh Hà Tĩnh với phong trào “Nâng cao trách nhiệm, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả công tác cao”; “Thi đua giỏi, về đích sớm, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị của người cán bộ Tòa án trong thời kỳ đổi mới” là phong trào của ngành TAND tỉnh Vĩnh Phúc. Ngành TAND tỉnh Nam Định tổ chức các phong trào “Nâng cao sức khỏe - Rèn luyện đạo đức - Hoàn thành nhiệm vụ - Bảo vệ công lý”; “Nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi đua”. Ngành TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức phong trào "Chuyên môn tốt, tư cách tốt, phong trào tốt”. Phong trào “Xây dựng người Thẩm phán tiêu biểu, người thư ký tích cực thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn”, “phiên trực cơ quan mẫu”, “Người phục vụ tận tụy, nhiệt tình, chu đáo” của ngành TAND tỉnh Thanh Hóa. Ngành TAND các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và TAND TP Hà Nội đã phát động 2 đến 3 đợt thi đua đặc biệt với các chủ đề: “Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2012) và 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013)”,“Thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)”; chào mừng 68 năm truyền thống ngành TAND (13/9/1945 - 13/9/2013)”...  Sau từng đợt thi đua, các đơn vị trong toàn Cụm đều tổ chức sơ kết, tổng kết,  kịp thời khen thưởng điển hình tiên tiến và rút kinh nghiệm để triển khai cho đợt thi đua tiếp theo.

 

Năm 2013 nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua, toàn Cụm I đã giải quyết được 74.594 vụ, việc các loại trên tổng số 76.717 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ  97,2%. So với cùng kỳ năm 2012, số án thụ lý tăng 6.896 vụ, việc = 9,8%; số án giải quyết tăng 6.855 vụ, việc = 10%. Mặc dù số lượng các loại vụ án giải quyết tăng nhiều, tính chất các vụ án ngày càng phức tạp, nhưng công tác giải quyết, xét xử án hình sự đạt tỉ lệ 99%, nhiều vụ án lớn, phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử kịp thời, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; không có vụ án nào xét xử oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính giải quyết đạt tỉ lệ 96%. Trong quá trình giải quyết, Toà án các tỉnh, thành phố trong Cụm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng, khách quan, thực hiện tốt phương châm kiên trì hòa giải góp phần giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tăng cường sự đoàn kết trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. 

 

Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến

 

Năm 2013, Ban cán sự Đảng, cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị đã xây dựng, lựa chọn phân công các tập thể nhỏ và cá nhân phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến, như: xây dựng "Tập thể mẫu; tập thể mẫu tiêu biểu, xuất sắc"; "Người Thẩm phán liêm khiết, tinh thông nghiệp vụ"; "Người thư ký Toà án tích cực, thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn"; "Phiên trực cơ quan mẫu mực";  "Người phục vụ tận tuỵ, nhiệt tình, chu đáo"... Dựa vào các tiêu chí, có hàng chục tập thể và cá nhân đăng ký phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến; nhiều Thẩm phán tích cực rèn luyện, phấn đấu để được xét chọn là Thẩm phán tiêu biểu, cán bộ Toà án năng động sáng tạo.  Còn các thư ký Toà án thì hứng khởi tham gia Hội thi "Thư ký Toà án tích cực, thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn" do một số TAND cấp tỉnh tổ chức... Qua các đợt thi đua ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, Chánh án TAND các tỉnh, thành phố thuộc Cụm I đã ban hành quyết định khen thưởng theo thẩm quyền đối với 117 tập thể và 1.100 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác; khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài đối với lãnh đạo TAND cấp tỉnh, thành phố cho 5 cá nhân; khen thưởng các tập thể, cá nhân không thuộc đối tượng quản lý đối với 29 trường hợp.

 

Thông qua việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2013, Cụm thi đua số 1 ngành TAND đã lựa chọn được 11 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. 

 

Căn cứ bản đăng ký thi đua, kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2013, Cụm thi đua số I đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chéo đối với các đơn vị đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của ngành TAND. Kết quả, có 1 TAND cấp tỉnh và 16 TAND cấp huyện đủ điều kiện được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của ngành TAND; có 2 TAND cấp tỉnh là TAND tỉnh và 7 TAND cấp huyện đủ điều kiện được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.

 

Về đề nghị khen thưởng hình thức cao, trong Cụm đã hoàn thiện thủ tục trình TANDTC xem xét, đề nghị Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể và cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể và cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 9 tập thể và cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và cá nhân. Về khen thưởng thường xuyên, Cụm thi đua số I đề nghị Chánh án TANDTC tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 113 đơn vị; tặng Bằng khen cho 41 đơn vị; tặng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành TAND” cho 26 đơn vị; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, đề nghị 41 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành TAND” và 190 cá nhân được Chánh án TANDTC tặng Bằng khen. 

 

Trần Minh Giang

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua số I ngành TAND: Phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị