Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình: Vừa thoái vốn đã phá hợp đồng?

PV | 14/11/2021, 06:54

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, sau khi thoái vốn, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình vẫn phải kế thừa toàn bộ nghĩa vụ trong Hợp đồng với Công ty CP Địa ốc V.S.G. Đáng nói Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình lại tự ý hạ giá nước sạch, không chịu thanh toán khiến đối tác là Công ty CP Địa ốc V.S.G thu không đủ chi, rơi vào thua lỗ.

Như đã thông tin ở bài viết trước, Công ty CP Địa ốc V.S.G (VP đại diện tại số nhà 16 - 18, đường số 20, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) gửi đơn tới Báo Công lý về việc Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đã làm trái với các chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy nước BOO VSG (xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Cụ thể, Dự án Nhà máy nước BOO VSG do Công ty CP Địa ốc V.S.G làm chủ đầu tư. Dự án Nhà máy nước BOO VSG được UBND tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 09111000001 ngày 07/01/2009 cho Công ty CP Địa ốc V.S.G để thực hiện với công suất 45.000 m3/ngày đêm (Giai đoạn 01 là 15.000m3/ngày đêm).

anhbai1-yeucaukethua.jpg
Văn bản số 887/UBND-VP4 về việc đảm bảo hoạt động của Nhà máy nước BOO

Văn bản có 887/UBND-VP4 ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Giao Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình trong quá trình thực hiện việc thoái vốn nhà nước phải cập nhật, kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm mà Công ty đã thỏa thuận, cam kết với Công ty CP Địa ốc V.S.G về tiêu thụ nước sạch của Nhà máy nước BOO VSG, kể cả trong trường hợp Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu, tổ chức lại doanh nghiệp dưới hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể theo quyết định của mình hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9652/BKHĐT-PC ngày 22/11/2017), từ ngày 12/03/2018, Công ty CP VSG đã ký Hợp đồng BOO Cung cấp và tiêu thụ nước sạch Nhà máy nước BOO VNG số 01/HĐ/NB-VSG với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (Hợp đồng BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG). Theo đó, đơn giá tiêu thụ nước được quy định bằng 60%/ đơn giá bình quân chung được UBND tỉnh Ninh Bình duyệt tại từng thời điểm và khối lượng tiêu thụ thực hiện theo nội dung Thông báo số 10/TB-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Nội dung của Hợp đồng BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG đã cập nhật cơ sở pháp lý, đồng thời có điều khoản quy định rõ trách nhiệm của Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình trong việc kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận với Công ty CP VSG trong Hợp đồng, kể cả việc sau khi Nhà nước thoái vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình.

Trước khi Nhà nước thoái vốn và đấu giá, Công ty CP VSG và Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình luôn tuân thủ và thực hiện đúng các chỉ đạo của UBND tỉnh được cụ thể hóa bằng Hợp đồng BOO số 01/HĐ/NB-VSG đã ký ngày 12/03/2018 giữa hai Công ty.

yeucautang.jpg
Thông báo số 10/TB-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

Sau khi Nhà nước đấu giá thành công Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình, ngày 01/4/2019 UBND tỉnh Ninh Bình đã có thông báo số 08/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với nội dung: "Các đơn vị đang có hoạt động bán buôn, bán lẻ nước (Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình và Công ty Cổ phần Địa ốc V.S.G) giữ nguyên nội dung hợp đồng và các cam kết đã thực hiện. Trong trường hợp thay đổi phải có sự thỏa thuận của UBND tỉnh. Các bên tự bàn bạc, đàm phán để điều chỉnh giá nước, trường hợp không thành công thì đề nghị tổ chức hội nghị hiệp thương”. Nội dung thông báo nhằm đảm bảo cho việc ổn định cho Nhà máy nước BOO VSG được hoạt động được ổn định theo đúng Luật Đầu tư.

Đáng nói theo Công ty CP Địa ốc V.S.G, từ khi ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (trụ sở tại thôn Tân An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) trúng đấu giá trọn lô cổ phần Nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình thì đơn vị này đã không thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, không kế thừa các thoả thuận của Hợp đồng BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG ngày 12/3/2018 đối với Nhà máy nước BOO VSG. (Hợp đồng BOO là hợp đồng được thực hiện theo chỉ đạo của Chính quyền Nhà nước tỉnh và thực hiện theo các thông tư hướng dẫn của các Bộ - Ngành thuộc Chính Phủ).

Cụ thể theo Hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch nhà máy nước BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG ngày 12/3/2018, Công ty CP Địa ốc V.S.G và Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình thực hiện áp dụng đơn giá ở mức bằng 60% giá nước bình quân được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại từng thời điểm.

Đơn giá được áp dụng tại thời điểm ký Hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch nhà máy nước BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG ngày 12/3/2018 là: 5.892,đ/ m3 (chưa bao gồm VAT). Ngày16/9/2019 UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt điều chỉnh tăng giá nước sạch trên địa bàn, Công ty CP Cấp thoát nước đang được thực hưởng và đang thực hiện.

Tuy nhiên sau khi thay đổi chủ sở hữu, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đã ép đơn giá và chỉ thống nhất cho Công ty CP Địa ốc V.S.G tạm ứng với đơn giá 3.600,đ/m3 (chưa bao gồm VAT) theo biên bản làm việc đã thống nhất ký giữa hai bên ngày 16/12/2019. Sau khi hai bên ký Phụ lục Hợp đồng thống nhất về khối lượng và đơn giá, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình sẽ quyết toán thanh toán theo khối lượng và đơn giá được thống nhất theo Phụ lục Hợp đồng cho Nhà máy nước BOO V.S.G.

Ngày 25/02/2021 sau khi họp Hiệp thương, Sở Tài chính Ninh Bình đã có Văn bản số 363/STC-GCS về việc giá nước sạch tạm thời giữa hai đơn vị bán buôn là: 4.410 đồng/m3 (chưa bao gồm VAT) tuy nhiên hai bên vẫn chưa thực hiện do việc hiệp thương giá không thành. Nếu thực hiện theo đơn giá hiệp thương do Sở Tài chính họp chủ trì thì Công ty CP Địa ốc V.S.G sẽ bị lỗ vì chi phí sản xuất thực tế của Nhà máy nước BOO VSG đã được Phòng Giá Công sản - Sở Tài chính thẩm định giá thực tế sản xuất là: 5.312,53đ/m3 nước sạch sản xuất (chưa bao gồm VAT).

Bên cạnh đó, từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021 với 13 kỳ nước Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình không chịu tạm ứng thanh toán với giá trị tạm ứng là 8.106.129.108,đ. Công ty CP Địa ốc V.S.G đã xuất đủ hóa đơn GTGT và rất nhiều lần có văn bản đề nghị tạm ứng thanh toán. Văn phòng Công ty CP Địa ốc V.S.G đặt tại Thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) – địa điểm đang có dịch Covid-19 nên phải thực hiện theo chỉ đạo phong tỏa phòng chống dịch. Trong khi giãn cách, Công ty vẫn phải lo vay mượn để trả các chi phí phục vụ cho sản xuất của Nhà máy nước BOO VSG. Việc Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình không chi trả tạm ứng khiến dòng tiền gián đoạn, khác nào ép Công ty CP Địa ốc V.S.G tới bờ vực phá sản.

nha-may-nu.jpg
Nhà máy nước BOO VSG được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo cung cấp nước sạch cho thành phố

Đối với Nhà máy nước BOO VSG, nước sạch là nguồn thu duy nhất, quyết định sự sống còn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạ giá nước và không tạm ứng thanh toán đồng nghĩa doanh nghiệp thất thu, không đảm bảo chi phí đầu vào, phải đi vay để duy trì sản xuất làm chi phí càng tăng cao, chưa nói tới có lãi. Nhà máy được đầu tư theo sự kêu gọi của Cấp ủy Đảng – chính quyền thành phố và tỉnh Ninh Bình và đầu tư từ năm 2009 đến nay đã trên 10 năm vẫn chưa thu hồi vốn. Quan trọng nhất là việc UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình kế thừa nội dung Hợp đồng, nhưng doanh nghiệp này lại cố tình làm trái bằng cách giảm khối lượng tiêu thụ, hạ giá nước sạch và không chịu thanh toán của Công ty CP Địa ốc V.S.G.

UBND tỉnh Ninh Bình cần nhanh chóng chỉ đạo, xử lý dứt điểm, yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình kế thừa và thực hiện đúng về: Khối lượng tiêu thụ, đơn giá tiêu thụ (ít nhất phải bằng giá sản xuất thực tế mà Nhà máy đã thực tế chi đã được Phòng Công sản - Sở Tài chính thẩm định) và thời hạn thanh toán theo Hợp đồng đã ký để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, tích cực cho doanh nghiệp đã tới đầu tư theo sự kêu gọi của cấp ủy Đảng – chính quyền thành phố và tỉnh Ninh Bình .

Bài liên quan
Công ty CP cấp thoát nước Ninh Bình gây khó cho hoạt động kinh doanh của Nhà máy nước BOO
UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công ty CP cấp thoát nước Ninh Bình phải kế thừa toàn bộ nghĩa vụ trong Hợp đồng BOO với Công ty CP Địa ốc V.S.G. Tuy nhiên ngay sau khi thoái vốn nhà nước, Công ty CP cấp thoát nước Ninh Bình lại tiết giảm tiêu thụ, ép mua giá rẻ và không chịu thanh toán khiến hoạt động của Nhà máy nước BOO VSG ngày càng xuống dốc.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình: Vừa thoái vốn đã phá hợp đồng?