Tiêu điểm

Công đoàn TANDTC tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đ. Việt 27/12/2023 - 11:34

Ngày 27/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung tâm hội nghị công đoàn tại Hà Nội với hơn 80 điểm cầu Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trong cả nước.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

z5013338989898_215e629d1cd5ad31e3b10b9f8357874f.jpg
Các đại biểu thạm dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TANDTC.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở TANDTC có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Ban chấp hành Công đoàn TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC tại địa bàn Hà Nội.

Tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu nghe lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt 4 chuyên đề chính gồm: một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

z5013262998026_4aa94ed15e62c696f0cde0b6c1b414db.jpg
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.

Hội nghị nhằm giúp các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, đặc biệt là thời cơ, thách thức và mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống công đoàn để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Việt Nam tổ chức, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn TANDTC tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam