Công bố Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Trang Nhi | 07/01/2021, 14:26

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài chính nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với 7 nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng; bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, giám sát tài chính.

btc.jpg

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. 

Kế hoạch cũng nhằm mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở của ngành Tài chính đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; Thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử ngành tài chính…

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Văn phòng Bộ Tài chính tổng hợp trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bài liên quan
TAND hai cấp tỉnh Hà Giang: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Trong những năm qua, TAND hai cấp tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó là nhờ các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã tăng cường, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về CCTP.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021