TAND hai cấp tỉnh Hà Giang: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trung Thành | 13/04/2018, 06:48

Trong những năm qua, TAND hai cấp tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó là nhờ các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã tăng cường, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về CCTP.

Thời gian gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang phát triển theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó thì tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Giang đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ, công chức trong TAND hai cấp.

Đồng thời, trong suốt năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Các đơn vị Toà án huyện, thành phố, các Toà, phòng thuộc Toà án tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu của TANDTC, của tỉnh và của Toà án hai cấp tỉnh đề ra cho năm công tác; tăng cường việc học tập chủ trương, chính sách của Đảng, cập nhật những văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn. Nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ án sửa so với những năm trước.

TAND hai cấp tỉnh Hà Giang: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Hà Giang

Song song với đó là tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả, chất lượng công việc của người quản lý đối với công chức trong đơn vị, nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở hạn chế, yếu kém xảy ra. Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời phối kết hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong từng giai đoạn tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, xây dựng và đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Cụ thể trong năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Hà Giang đã giải quyết, xét xử 1.526/1.606 vụ việc, đạt 95%;  số vụ hòa giải chiếm tỷ lệ cao với 68%; đối thoại thành 10/25 vụ. Không có bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành án; công tác kiểm tra nghiệp vụ, công tác thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đều đạt 100%. Công tác cải cách tư pháp và cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án.

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018, lãnh đạo TAND tỉnh TAND Hà Giang cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp cần nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp. Đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng ngành trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Chú trọng hơn nữa công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Hội thẩm nhân dân về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, thường xuyên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành đảm bảo việc thụ lý, giải quyết các loại án được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đề ra như: Đảm bảo giải quyết án hình sự đạt từ 90% trở lên; giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đạt 80% trở lên; xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND từ 95% trở lên; tỷ lệ hòa giải các vụ án dân sự đạt 60% trở lên...

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND hai cấp tỉnh Hà Giang: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính