Đời sống

Có dấu hiệu lừa đảo trong văn bản giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Trần Sỹ 13/01/2024 - 13:17

Sáng 13/1, thông tin từ một cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba xác nhận với Báo Công lý, Quyết định số 1372/QĐ-UB, ban hành ngày 29/6/2023 về việc giao đất trồng rừng do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký là giả.

Theo đó, văn bản giả này là một Quyết định có số 1372/QĐ-UB, ban hành ngày 29/6/2023 về việc giao đất trồng rừng. Phía dưới của quyết định là con dấu của UBND tỉnh Gia Lai và chữ ký, tên của Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long.

Nội dung cụ thể như sau: Quyết định về việc giao đất trồng rừng. Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ vào Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ vào Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1746/CV-NNPTNT ngày 15 tháng 06 năm 2021.

anh-1.-xuat-hien-van-ban-gia.jpg
Văn bản giả mạo.

Quyết định, Điều 1: Giao cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai, mã số doanh nghiệp 5901199809, 392 héc ta đất trống đồi trọc tại Tiểu khu 1393 và 1394 thuộc Lâm trường Nam Sông Ba, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Thời hạn sử dụng rừng là 50 năm, kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 đến ngày 29 tháng 6 năm 2073.

Đặc điểm khu đất ghi trong biểu thống kê và bản đồ kèm theo quyết định này. Người được giao đất có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích đất được giao đúng mục đích theo các quy định của pháp luật về đất đai và lâm nghiệp.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1.Thông báo cho tổ chức được giao đất nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. 2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa. 3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. 4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật hồ sơ giao đất theo thẩm quyền.

Điều 3: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, UBND huyện Krông Pa và người được giao đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Sau khi nắm được thông tin về văn bản này, PV Báo Công lý đã liên hệ người đại diện của Công ty TNHH nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai theo số điện thoại 0847777679 đăng trên hệ thống nhưng không liên lạc được.

anh-2.-xuat-hien-van-ban-gia.jpg
Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.

Cùng với đó, PV đã liên hệ với một một cán bộ đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba nơi có diện tích đất rừng được giao theo văn bản trên để xác minh tính thực hư của Quyết định này. Vậy nhưng, cả 2 đơn vị này đều xác định đây là văn bản giả.

Nguồn tin xác định: “Cụ thể, thứ nhất là thể thức sai; thứ 2 căn cứ cũng sai vì lấy căn cứ cũ đã hết hiệu lực; thứ 3 trên hệ thống năm 2023 không có tới số Quyết định như vậy; thứ tư là giả mạo...”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp thông tin với Báo Công lý, bước đầu nhận định văn bản này là giả, vì năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long không ký các quyết định giao đất, cho thuê đất...

Nhận định ban đầu có dấu hiệu lừa đảo để góp vốn đầy tư, UBND đã chỉ đạo Văn phòng đăng công báo, đồng thời có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thông báo toàn quốc về văn bản giả mạo nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có dấu hiệu lừa đảo trong văn bản giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai