Vấn đề quan tâm

Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra xem xét sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Kông H’de

Trần Sỹ 19/06/2024 10:20

Cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán không trung thực; để ngoài sổ kế toán tài sản là tiền mặt; công bố các báo cáo tài chính, chứng từ kế toán có số liệu không đồng nhất...là một trong những sai phạm của Công ty Lâm nghiệp Kông H’de được nêu trong kết luận thanh tra mà Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa công bố.

Thanh tra Sở Tài chính Gia Lai vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) về công tác quản lý thu, chi tài chính tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de (Cty Lâm Nghiệp).

KLTT chỉ ra, tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 thì số liệu tiền mặt tại thời điểm ngày 30/6/2022 là hơn 2,725 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2022 là hơn 2,746 tỷ đồng. Vậy nhưng, tại các bảng kiểm kê quỹ tiền mặt ngày 30/6/2022 và 31/12/2022, tồn quỹ thực tế là 0 đồng. Cty Lâm Nghiệp xuất chi từ quỹ tiền mặt nhưng không có chứng từ chi.

"Như vậy, đơn vị đã cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán không trung thực; để ngoài sổ kế toán tài sản là tiền mặt của đơn vị; không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh; cung cấp, công bố các báo cáo tài chính, chứng từ kế toán có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán...", kết luận nêu.

Cũng theo KLTT, việc xuất quỹ bằng tiền mặt hơn 2,746 tỷ đồng của Cty Lâm Nghiệp cũng không có chứng từ chi, có liên quan đến một số cá nhân được giao nhiệm vụ làm Thủ quỹ từ năm 2022 trở về trước; Thủ quỹ có mở sổ theo dõi thu, chi tiền mặt. Tuy nhiên, việc phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về thu, chi tiền mặt được ghi chép một cách tùy tiện, một số khoản thu, chi tiền mặt không đảm bảo cơ sở pháp lý; Số liệu thu, chi, tồn quỹ tiền mặt không chính xác...

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt với sổ theo dõi thu, chi tiền mặt của Thủ quỹ trong năm 2022 và các năm trước, các ông Nguyễn Thanh Kim, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty; ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc công ty, nguyên là kiểm soát viên, nguyên là Thủ quỹ; bà Lê Thị Thanh Nghĩa, Kế toán trưởng; Ông Võ Thành Hiệp, Thủ quỹ và bà Vương Thùy Linh, nguyên là Thủ quỹ có liên quan đến việc xuất quỹ tiền mặt nhưng không có chứng từ chi số tiền hơn 2,746 tỷ đồng thực hiện qua nhiều năm, được Giám đốc công ty giao nhiệm vụ Thủ quỹ cho nhiều người.

z5550548572767_a64af1375b051867aed27643cfd9a002.jpg
Vào đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro cũng đã kỷ luật cảnh cáo đối với Chi bộ và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H'de vì để mất rừng

Trong số đó, thời điểm bàn giao nhiệm vụ giữa ông Nguyễn Thanh Kim, Chủ tịch kiêm Giám đốc và ông Lê Văn Thủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de, có xuất quỹ tiền mặt số tiền hơn 2,725 tỷ đồng, không có chứng từ chi.

Quá trình Thanh tra, Đoàn thanh tra đã có công văn yêu cầu Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty chỉ đạo Kế toán trưởng và cá nhân có liên quan đến nội dung nêu trên báo cáo giải trình. Tuy nhiên, Công ty không có báo cáo giải trình theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra còn xác định, Công ty này chưa đối chiếu nợ phải thu, nợ phải trả định kỳ theo quy định. Trong đó, năm 2021 chưa đối chiếu toàn bộ nợ phải thu, nợ phải trả; năm 2022 chưa đối chiếu xác nhận một số khoản nợ phải trả hơn 807 triệu đồng.

Chưa thực hiện trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi (Nợ xấu tồn đọng nhiều năm của đơn vị). Trong đó, năm 2021 hơn 300 triệu đồng; năm 2022 gần 500 triệu đồng.

Chưa thực hiện đúng các quy chế về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước (chưa thực hiện quản lý nợ đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ); Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty chịu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng vốn chưa hiệu quả khi ký hợp đồng với ông Đặng Xuân Lộc nhưng không thực hiện trồng rừng trong năm 2022, vi phạm hợp đồng giao khoán trồng rừng giữa ông Đặng Xuân Lộc và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H’de...

2231.jpg
Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H'de

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Tài chính báo cáo Giám đốc Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thanh Kim, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chưa thực hiện hết chức trách nhiệm vụ, sử dụng không hiệu quả vốn chủ sở hữu vì đã chỉ đạo cấp dưới chi tiền mặt không có chứng từ, số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Sự việc này có dấu hiệu liên quan đến nhóm các tội danh: Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 Bộ Luật hình sự); Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 Bộ Luật hình sự); Tội tham ô tài sản (Điều 353 Bộ Luật hình sự); Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 Bộ Luật hình sự).

Xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Văn Thủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Kông H’de chưa thực hiện hết chức trách nhiệm vụ dẫn đến ảnh hưởng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty, sử dụng không hiệu quả vốn chủ sở hữu vì để ông Đặng Xuân Lộc không thực hiện hợp đồng giao khoán trồng rừng trong năm 2022 với số tiền 747 triệu đồng (tạm ứng).

Xử lý trách nhiệm đối với ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Nguyên Kiểm soát viên năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de vì không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định tại khoản 6 Điều 107 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Đề nghị Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kông H’de, khẩn trương thu hồi số tiền 747 triệu đồng tạm ứng hợp đồng trồng rừng năm 2022 nhưng đến nay không thực hiện, nộp khôi phục nguồn vốn điều lệ công ty trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày kết luận này được ban hành.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Kế toán trưởng, nhân viên kế toán và các Thủ quỹ đã vi phạm nguyên tắc kế toán tiền mặt. Đồng thời, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở Tài chính số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; tiếp tục rà soát, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa đưa vào chi phí từ năm 2022 trở về trước với số tiền hơn 2,746 tỷ đồng.

Cũng theo KLTT, ngày 28/5/2024, căn cứ khoản 3 Điều 68 Luật Thanh tra năm 2022, Chánh Thanh tra Sở Tài chính đã có Công văn số 01/CV-TTr, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm nguyên tắc kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH Kông H’de sang cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai để xem xét, xử lý theo quy định và thông báo cho VKSND tỉnh Gia Lai để theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra xem xét sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Kông H’de