Chưa có cơ sở xem xét hồ sơ xin cấp phép của Trạm dừng nghỉ Thanh Bình

Thanh Phương | 27/10/2021, 16:34

Ngày 27/10, thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã trả hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trạm dừng nghỉ Thanh Bình do chưa có cơ sở để xem xét.

Cụ thể, ngày 8/10/2021, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp nhận được Văn bản số 2099/PC09-Đ2 của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) có nội dung: khoảng cách giữa mái che của Trạm cấp nhiên liệu (theo tổng mặt bằng dự kiến) đến mái che Cửa hàng xăng dầu 888 Trường Lâm của Công ty TNHH Trúc Lâm chưa đủ khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD và đã yêu cầu công ty hoàn chỉnh hồ sơ. Do đó, Ban chưa có đủ cơ sở để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của Công ty. Đề nghị Công ty TNHH Thanh Bình đến nhận lại hồ sơ trình thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban để điều chỉnh các nội dung nêu trên.

Trước đó, ngày 21/7/2021 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) có văn bản 1621/PC07- Đ2 gửi Sở Công thương Thanh Hóa với nội dung: "Qua kiểm tra thực địa ngày 20/7/2021 và đối chiếu các Quy chuẩn, tiêu chuẩn về công tác phòng cháy chữa cháy hiện hành, Phòng Cảnh sát phòng chay chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có ý kiến như sau:

a1dungnghi.jpg
Văn bản của Phòng cảnh sát PCCC& CNCH

Khoảng cách ranh giới giữa 2 dự án Trạm dừng nghỉ Thanh Bình và Cửa hàng xăng dầu 888 Trường Lâm là 75 m. Khoảng cách giữa nhà mái che của Trạm cấp nhiên liệu (theo tổng mặt bằng dự kiến) trong Trạm dừng nghỉ Thanh Bình đến mái che Cửa hàng xăng dầu 888 Trường Lâm là 125 m. 

Theo quy định tại Điểm 2.6.11, Khoản 2.6, Điều 2, QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì “Khoảng cách giữa 2 cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tối thiểu là 300 m. Do đó khoảng cách giữa 2 công trình nêu trên không đảm bảo QCVN 01:2021/BXD.

Vị trí cửa hàng xăng dầu cố định xây mới ngoài đáp ứng các yêu cầu trên phải đảm bảo các khoảng cách an toàn phòng chống cháy, nổ theo quy định tại QCVN 01:2020/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu".

Liên quan tới nội dung này, Báo Công lý đã có loạt bài viết phản ánh sự bất nhất của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong việc xử lý Dự án Trạm dừng nghỉ tại Km381+540 phải tuyến Quốc lộ 1 thuộc xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn).

Theo hồ sơ, ngày 05/11/2018, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 9133/SGTVT-QLGT tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung quy hoạch Trạm dừng nghỉ tại Km381+540 (P) Quốc lộ 1 thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

Trên cơ sở tham mưu của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị và được Tổng Cục đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải chấp thuận bổ sung quy hoạch trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 1 tại km381+540 (P) huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản 71/TCĐBVN-VT, ngày 05/1/2019.

Sau khi Bộ Giao thông vận tải có quyết định thì các đơn vị có ý kiến phản ứng về dự án này do chưa phù hợp với quy hoạch, chồng lấn, vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu… Ngày 09/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ký ban hành Văn bản 13572/UBND-THKH, về việc không điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu tổ hợp dịch vụ văn phòng khách sạn Thanh Bình tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia của Công ty Thanh Bình.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng phê bình Sở Giao thông vận tải trong việc tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy hoạch Trạm dừng nghỉ loại 1 mà chưa nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan về việc đảm bảo khoảng cách quy định đối với các cửa hàng xăng dầu liền kề, làm ảnh hưởng đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp khác.

Chuyện tưởng đã ngã ngũ, Công ty Thanh Bình tiếp tục có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc xin thực hiện dự án. Ngày 25/5/2020, tại Văn bản 93/TB-UBND, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng tại Hội nghị nghe báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này: “Việc đầu tư hạng mục trạm cấp nhiên liệu (hạng mục bắt buộc phải có của Trạm dừng nghỉ loại 1) phải phù hợp với quy chuẩn, quy định đã được Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng ban hành và các quy định pháp luật có liên quan. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm việc với chủ đầu tư về vị trí đặt Trạm cấp nhiên liệu, sau đó xin ý kiến của các ngành, đơn vị có liên quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định".

Các bước nói trên đáng lẽ phải thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật ngay từ thời điểm xin Bộ Giao thông vận tải bổ sung Trạm dừng nghỉ. Chỉ đến khi có Quyết định của Bộ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định không đồng ý thực hiện dự án lại mới chuyển các đơn vị có liên quan xem xét.

Được biết, phần diện tích 10.194,8 m2 đang thuê đất thực hiện Dự án Khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn Thanh Bình đã hoạt động từ năm 2017, nộp thuế hàng năm, đơn vị xin mở rộng thêm khoảng 8.910 m2 về phía Bắc và phía Nam (hai bên hông- PV) của Dự án Khu tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Tĩnh Gia đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 3/5/2019, vị trí khu đất đề xuất đầu tư trạm dừng nghỉ có chức năng là đất thương mại dịch vụ, không phải là đất hạ tầng giao thông.

Ngoài ra, theo quy hoạch điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 7/12/2018, vị trí khu đất đề xuất đầu tư trạm dừng nghỉ được quy hoạch là đất công cộng, dịch vụ.

Theo hồ sơ đề xuất dự án của Công ty Thanh Bình, việc bố trí trạm cấp nhiên liệu (cửa hàng xăng dầu) trong trạm dừng nghỉ tại Km381+540 là không đảm bảo quy định khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu liền kề cùng phía, tức phải tuyến trên Quốc lộ 1 ngoài khu vực nội thành thị quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

a2dungnghi.jpg
Việc xây dựng cửa hàng xăng dầu trong Trạm dừng nghỉ Thanh Bình không đảm bảo quy định

Ngày 17/7/2020, UBND xã Trường Lâm đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị không bổ sung trạm cấp nhiên liệu trong dự án trạm dừng nghỉ của Công ty Thanh Bình. Theo văn bản, hiện nay, tại vị trí km 381+500 trái tuyến Quốc lộ 1A đang có một cửa hàng xăng dầu loại 1 của Công ty TNHH Trúc Lâm với đầy đủ các loại dịch vụ đang hoạt động và tại km 382+50 phải tuyến cách dự án trạm dừng nghỉ 500m hiện có một cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu Thanh Hóa cũng đang hoạt động. Vì vậy, nếu có thêm 1 trạm cấp nhiên liệu (cửa hàng xăng dầu) thì mật độ cửa hàng xăng dầu sẽ quá dày, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại khu vực.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2.6.11 QCVN 01:2019/BXD: Vị trí cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy trong QCVN 01:2013/BCT; Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tối thiểu là 300 m; Khoảng cách giữa cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới đến những nơi thường xuyên tụ họp đông người (chợ, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, công sở) tối thiểu là 50 m;

Ngoài ra, việc bố trí diện tích đất rất lớn tại vị trí trên cũng gây lãng phí quỹ đất, lãng phí đầu tư xã hội và nguồn lực của doanh nghiệp. Mặt khác, do muốn đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xã Trường Lâm muốn dành quỹ đất đó cho các dự án khác không phải là ngành nghề kinh doanh xăng dầu.


Bài liên quan
"Núp bóng" trạm dừng nghỉ để làm cửa hàng xăng dầu
Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nên việc phải quản lý chặt chẽ, đảm bản an toàn một cách nghiêm ngặt, tuân thủ theo quy hoạch đã có. Tuy nhiên không ít đơn vị muốn đầu tư cửa hàng xăng dầu đã "lách luật" bằng cách xây trạm dừng nghỉ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chưa có cơ sở xem xét hồ sơ xin cấp phép của Trạm dừng nghỉ Thanh Bình