Tin địa phương

Cao Bằng công bố dịch châu chấu tre gây hại cây rừng, cây trồng nông nghiệp

PV 08/06/2024 - 10:01

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 696/QĐ-UBND ngày 6/6/2024 về việc công bố dịch châu chấu tre gây hại cây rừng và cây trồng nông nghiệp trên địa bàn các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An.

d5b6980ec8b068ee31a1.jpg
Châu chấu tre gây hại cây rừng và cây trồng nông nghiệp.

Theo đó, công bố dịch châu chấu tre gây hại cây rừng và cây trồng nông nghiệp trên địa bàn các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An từ ngày 22/5/2024.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với UBND các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An tổ chức các biện pháp cấp bách phòng trừ châu chấu tre gây hại cây rừng và cây trồng nông nghiệp; chỉ đạo kiểm tra công tác phòng trừ, ngăn chặn triệt để sự phát sinh, phát triển và gây hại của châu chấu tre.

Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương tăng cường công tác điều tra, theo dõi, dự tính, dự báo chính xác tình hình châu chấu tre; cử cán bộ kỹ thuật tham gia chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ châu chấu tre. Chủ động trang bị máy phun thuốc động cơ dạng khói để phục vụ công tác diệt trừ châu chấu tre.

UBND các huyện: Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An huy động lực lượng tham gia thực hiện phòng trừ châu chấu tre trên địa bàn được giao quản lý; thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng trừ dịch theo quy định; chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ công tác phòng trừ châu chấu tre.

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình phát sinh, phát triển của châu chấu tre; tham mưu UBND huyện các biện pháp phòng trừ châu chấu tre kịp thời, hiệu quả, không để phát triển ra diện rộng; tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả thực hiện phun trừ theo quy định.

Thông báo tình hình, tác hại của châu chấu tre đến các hộ gia đình trên địa bàn, đôn đốc nhân dân thường xuyên kiểm tra cây rừng, diện tích trồng cây nông nghiệp gần khu vực châu chấu tre gây hại.

Phát hiện kịp thời, thống kê, khai báo tình hình châu chấu gây hại và thực hiện ngay các biện pháp phòng trừ châu chấu tre theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương về tình hình châu chấu tre và các biện pháp phòng trừ. Vận động và khuyến khích chủ rừng, người dân chủ động tham gia phun thuốc diệt trừ châu chấu tre đúng thời điểm, thời gian và yêu cầu kỹ thuật theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đảm bảo hiệu quả phòng trừ cao nhất.

27ed6b553beb9bb5c2fa.jpg
Châu chấu tre hoành hành tại Cao Bằng

Theo báo cáo, từ đầu tháng 4/2024, tại các xã Vũ Minh, Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình; các xã Bạch Đằng, Hồng Việt, huyện Hòa An; xã Minh Khai, huyện Thạch An, châu chấu bắt đầu nở và phát sinh gây hại trên cây ngô và cỏ dại ven bờ ruộng rẫy, sông suối… diện tích nhiễm khoảng 6,8 ha (ngô 0,6ha; cỏ dại 6,2ha); trên cây ngô mật độ châu chấu non phổ biến 2-4 con/m2, nơi cao 15-20 con/m2, trên cỏ dại mật độ châu chấu non phổ biến 100-200 con/m2, nơi cao 300-400 con/m2.

Đến tháng 5/2024, châu chấu tre chuyển sang giai đoạn phát triển, có khả năng di chuyển mạnh và tấn công gây hại cây trồng với mật độ cao hơn; trên rừng vầu mật độ phổ biến 600-1.000 con/m2, đặc biệt có nơi cao tới 7.000-8.000 con/m2.

Thống kê sơ bộ, tổng diện tích nhiễm châu chấu toàn tỉnh là trên 449 ha, với mật độ gia tăng 7-8 lần so với năm 2023 và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, vượt quá khả năng kiểm soát của các chủ thực vật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng công bố dịch châu chấu tre gây hại cây rừng, cây trồng nông nghiệp