Bổ sung nguồn dự phòng 14,62 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Ngọc Mai | 22/09/2021, 20:33

UBTVQH thống nhất bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm chi, giao Chính phủ sử dụng để ưu tiên chống dịch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật và Nghị quyết 30 của Quốc hội.

bo-sung-nguon-du-phong-14-62-nghin-ty-dong-cho-cong-tac-phong-chong-dich1.jpg
Quang cảnh phiên họp

Chiều 22/9, UBTVQH đã xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021.

Dự phòng ngân sách tập trung cho phòng, chống dịch

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tổng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 14,62 nghìn tỷ đồng. Trong đó, từ cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2021 là 7,42 nghìn tỷ đồng; giảm chi trả nợ lãi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 4,2 nghìn tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo nghị quyết của Chính phủ còn dư 3 nghìn tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh. Các nguồn lực của Trung ương đã sử dụng 22,27 nghìn tỷ đồng.

bo-sung-nguon-du-phong-14-62-nghin-ty-dong-cho-cong-tac-phong-chong-dich.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp UBTVQH.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho biết, tổng hợp chung nhu cầu Trung ương phải chi để mua vaccine và chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới khoảng 36-40 nghìn tỷ đồng. Do vậy, để bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 14,62 nghìn tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 nêu trên, để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch. Trường hợp kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bổ sung nêu trên không sử dụng hết trong năm 2021, được chuyển nguồn sang năm 2022 tiếp tục thực hiện.

Không được ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách

Trình bày báo cáo thẩm tra, Khẳng định việc Chính phủ xây dựng phương án sử dụng đối với số cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định là đúng thẩm quyền, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhận thấy để bảo đảm tính kịp thời và tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, trong bối cảnh dự phòng ngân sách Trung ương còn hạn chế, đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết 30, kiến nghị UBTVQH cho phép chuyển 14,62 nghìn tỷ vào dự phòng ngân sách Trung ương để Chính phủ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về tính tuân thủ, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích. UBTVQH sẽ ban hành Nghị quyết về nội dung này.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, UBTVQH thống nhất ban hành nghị quyết bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm chi như Chính phủ trình, giao Chính phủ sử dụng để ưu tiên chống dịch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật và Nghị quyết 30 của Quốc hội, cũng như báo cáo UBTVQH theo quy định.

Chính phủ đảm bảo việc thu hồi, cắt giảm, tiết kiệm nguồn kinh phí phải thực hiện đúng Nghị quyết 30 của Quốc hội là cắt giảm chi phí cho hội nghị, công tác phí, tiết kiệm thêm, chi thường xuyên và thu hồi các khoản chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai, không được ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

Cùng với đó, Chính phủ bám sát diễn biến thực tế để điều hành theo thẩm quyền hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền, đảm bảo tăng thêm nguồn ngân sách Trung ương và NSĐP nhằm thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa cho công tác phòng, chống dịch và duy trì khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân; bảo đảm chế độ, chính sách cho người tham gia phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo các ngành và các địa phương tổng hợp báo cáo kinh phí đã chi và nhu cầu nguồn vốn cho phòng, chống dịch Covid – 19 để báo cáo Trung ương và Quốc hội.

100% Ủy viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết tán thành với những nội dung trên.

Bài liên quan
Làm rõ quy định cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo
Liên quan dự án Luật Cảnh sát cơ động, UBTVQH đề nghị chỉnh sửa nội dung để thể hiện đúng vị trí,chức năng của cảnh sát cơ động là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết; làm rõ vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, vai trò chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ quy định cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bổ sung nguồn dự phòng 14,62 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch