Tin địa phương

Bình Thuận thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 53%

S.H 12/06/2024 - 11:22

Ngày 12/6, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, thu nội địa 6 tháng đầu năm 2024 đảm bảo tiến độ so với dự toán được giao; cân đối thu, chi ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận giao là 10.000.000 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa là 9.005.000 triệu đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 995.000 triệu đồng.

binh-thuan-thu-ngan-sach-6-thang-dau-nam-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 là 5.291.316 triệu đồng, đạt 52,91% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 5,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 531.316 triệu đồng, đạt 53,40% so với dự toán và giảm 8,61% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thì thu nội địa 6 tháng đầu năm 2024 là 4.760.000 triệu đồng, đạt 52,86% so với dự toán và giảm 4,63% so với cùng kỳ năm trước;

Theo đó, kết quả thực hiện các khoản thu như sau: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương là 250.000 triệu đồng, đạt 22,73% so với dự toán và giảm 65,74% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương là 84.000 triệu đồng, đạt 50,91% so với dự toán và giảm 2,56% so với cùng kỳ;

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 538.000 triệu đồng, đạt 54,18% so với dự toán và giảm 21,67% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 1.200.000 triệu đồng, đạt 72,33% so với dự toán và tăng 5,16% so với cùng kỳ;

Thuế sử dụng đất nông nghiệp là 61 triệu đồng. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 6.939 triệu đồng, đạt 53,38% so với dự toán và tăng 4,35% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất là 350.000 triệu đồng, đạt 29,17% so với dự toán và tăng 61,86% so với cùng kỳ;

Thu tiền thuê đất, mặt nước là 174.000 triệu đồng, đạt 91,58% so với dự toán và tăng 200,26% so với cùng kỳ; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 55.000 triệu đồng, đạt 91,67% so với dự toán và tăng 40,51% so với cùng kỳ; Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại là 3.000 triệu đồng, đạt 60,00% so với dự toán và tăng 32,39% so với cùng kỳ…

UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra dự báo trong 6 tháng cuối năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng khó khăn sẽ nhiều hơn, khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn; một số doanh nghiệp giảm quy mô và tạm ngừng sản xuất, kinh doanh; thị trường bất động sản phục hồi chậm; thiên tai, bão lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, trái quy luật... sẽ tác động bất lợi đến sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

binh-thuan-thu-ngan-sach-6-thang-dau-nam-2.jpg
Dù còn nhiều khó khăn nhưng Bình Thuận vẫn thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 53%

Vì vậy, chính quyền các cấp cần phải có sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời với những giải pháp thật cụ thể, quyết liệt và sự nỗ lực phấn đấu của tất cả, nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận, chương trình hành động, các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; Thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai;

Rà soát các nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024…

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết thêm, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024 được giao là 13.972.839 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 3.616.377 triệu đồng, chi thường xuyên là 8.091.932 triệu đồng và chi các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng một số nhiệm vụ trung ương giao là 2.020.278 triệu đồng. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024 là 4.936.129 triệu đồng, đạt 35,33% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 4,16% so với cùng kỳ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 53%