BHXH Việt Nam triển khai phong trào thi đua đặc biệt chung tay phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

Minh Anh | 17/11/2021, 14:19

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký Kế hoạch số 3648/KH-BHXH về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt trong toàn Ngành hưởng ứng phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phong trào thi đua (PTTĐ) nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành, thi đua đề xuất các sáng kiến, giải pháp khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

PTTĐ được tổ chức, hưởng ứng PTTĐ với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực, nhằm động viên các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành hưởng ứng, tích cực triển khai thực hiện và lan tỏa nhân rộng mang lại hiệu quả. PTTĐ được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn Ngành, bám sát tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức hưởng ứng, triển khai PTTĐ với nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi dịch bệnh và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, thi đua thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và những người xung quanh chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, góp phần giữ vững an toàn cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

Thứ hai, thi đua phát huy sáng kiến, xây dựng mô hình mới cải tiến công việc; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với phòng, chống dịch bệnh, chủ động để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, giữ vững môi trường làm việc an toàn trong đơn vị nhằm bảo đảm sức khỏe cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thứ ba, thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ, đảm bảo hệ thống phần mềm liên thông; sáng tạo trong áp dụng, sử dụng, khai thác triệt để, hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu, các phần mềm nghiệp vụ để phục vụ công tác quản lý và các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, đảm bảo phục vụ kịp thời, tốt nhất quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hỗ trợ kịp thời hoạt động phòng, chống dịch bệnh...

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức hưởng ứng PTTĐ phù hợp điều kiện thực hiện của đơn vị; thực hiện đánh giá, khen thưởng theo quy định; báo cáo kết quả đạt được cùng với kết quả năm công tác về BHXH Việt Nam (Vụ Thị đua - Khen thưởng) để tổng hợp.

Bài liên quan
BHXH Việt Nam triển khai hình thức cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua email cá nhân của người dùng
Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” (VssID) và các dịch vụ công của Ngành, BHXH Việt Nam đã điều chỉnh chức năng “Quên mật khẩu” trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Theo đó, người sử dụng có thể lấy lại mật khẩu qua email trong trường hợp quên mật khẩu.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BHXH Việt Nam triển khai phong trào thi đua đặc biệt chung tay phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19