Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

Mai Đỉnh | 21/01/2021, 22:44

Chiều 21/1, tại trụ sở TANDTC, Báo Công lý tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, hệ thống TAND nói chung, Báo Công lý nói riêng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, của khu vực và đất nước. Đặc biệt, đây là năm thứ hai Báo Công lý hoạt động tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, trong điều kiện tổ chức bộ máy chưa hoàn thiện nên công tác quản lý, điều hành bị hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác... Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của cả tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Báo Công lý đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

hn-bcl2.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cụ thể, công tác thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử Công lý, Truyền hình TAND được tăng cường đẩy mạnh, tuân thủ định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo TANDTC; đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính chính trị-nghiệp vụ, không để sót lọt thông tin quan trọng, tuyên truyền kịp thời, đậm nét các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và TANDTC; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV; trọng tâm và cao điểm là hoạt động của Tòa án và Chánh án TANDTC tại các kỳ họp Quốc hội; công tác triển khai Luật Đối thoại, hòa giải tại Tòa án; những nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án; giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như tình hình chính trị, kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước…

Đặc biệt, năm vừa qua là năm diễn ra nhiều hoạt động trọng đại của đất nước nói chung, của hệ thống TAND nói riêng, Báo Công lý đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND 13/9/2020 với chủ đề: Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Báo Công lý quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”. Các ấn phẩm báo in, báo điện tử Công lý và Truyền hình TAND đã mở chuyên trang, chuyên mục "75 năm Truyền thống TAND"; "Cuộc vận động viết về những kỷ niệm sâu sắc trong ngành TAND"; xuất bản số báo đặc biệt kỷ niệm ngày Truyền thống TAND 13/9.

hn-bcl6.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại Hội  nghị

Đặc biệt, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Thông tin-tuyên truyền TAND, Báo Công lý hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ do lãnh đạo TANDTC và Ban Chỉ đạo giao, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2020) như: Phối hợp với VFC xây dựng bộ phim truyền hình “Lựa chọn số phận" 72 tập phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hinh Việt Nam; xây dựng bộ phim tư liệu "TAND xét xử những vụ án điển hình" 03 tập phát sóng trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; Chương trình truyền hình "Những dấu ấn nổi bật của TAND trong nhiệm kỳ 2016-2021" được trình chiếu tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021; xây dựng Chương trình ký kết phối hợp công tác giữa Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Bộ BĐ-TB&XH) và TANDTC về phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm giai đoạn 2020-2025…

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Công lý còn tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện, như các chương trình"Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ rơi phía sau"; “Vì chủ quyền biển đảo”; "Tết sum vầy"; chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19… Đáng chú ý, Báo Công lý đã tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Biên cương" để trao quà cho lực lượng Hải quân, Biên phòng…

Bước sang năm 2021, Báo Công lý  đề ra phương hướng: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể, tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác ban hành nghị quyết, đặc biệt cần sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng Báo Công lý"; siết chặt nề nếp, kỷ cương; thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng ủy cấp trên; các nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng và Ban lãnh đạo đơn vị về quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2021 của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của TAND; Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày 05/01/2021 của Chánh án TANDTC về việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Báo Công lý nhiệm kỳ 2020-2025.

hn-bcl1.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen cho Tập thể Báo Công lý

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đột xuất do Lãnh đạo TANDTC, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND giao và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Báo Công lý, cụ thể là Đề án Báo Công lý hoạt động tự chủ; Đề án Nâng cao năng lực phát triển báo in, báo điện tử: Đề án phát triển kinh tế báo chí... Thực hiện tốt vai trò Báo Công lý là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TAND.

Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm theo hướng bảo đảm tôn chỉ mục đích, đúng định hướng gắn với kinh tế báo chí. Nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng kết hợp với chính sách thu hút đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia giỏi về nghiệp vụ cộng tác với Báo. Khuyến khích phát huy các sáng kiến, cải tiến phương thức làm việc, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Tiếp tục đề xuất Ban cán sự đảng TANDTC xem xét ban hành Quyết định về việc phân cấp, giao quyền tự chủ về nhân sự cho Báo Công lý, từng bước kiện toàn bộ máy nhân sự Báo Công lý theo quy định; Tích cực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế báo chí theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo nguồn thu duy trì hoạt động tiến tới có tích lũy, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời có điều kiện thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội;

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, kỷ luật phát ngôn, duy trì nề nếp đơn vị. Các Ban, Văn phòng tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế, nội quy làm việc của Báo Công lý, Quy định về Lề lối làm việc, trách nhiệm vật chất và xử phạt vi phạm trọng hoạt động nghiệp vụ viết, biên tập, xuất bản báo; Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tham gia tích cực phong trào thi đua “Vì công lý” đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của TAND. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khối đoàn kết thống nhất, phát huy năng lực cá nhân, tạo sức mạnh tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC cho rằng, những thành tích mà Báo Công lý đạt được trong năm 2020 là rất đáng được ghi nhận. Thành tính đó đã góp phần không nhỏ vào sự thành công chung của TANDTC. Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Phó Chánh án nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Báo Công lý đạt được trong năm qua.

Để hoàn thành nhiệm xuất sắc nhiệm vụ trong năm tới, đồng chí Nguyễn Văn Du lưu ý và đề nghị tập thể đơn vị Báo Công lý tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đột xuất do Lãnh đạo TANDTC, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND giao và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Báo Công lý. Thực hiện tốt vai trò Báo Công lý là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TAND…

hn-bcl5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du trao Bằng khen và Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho các Ban, VPĐD

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm theo hướng bảo đảm tôn chỉ mục đích, đúng định hướng gắn với kinh tế báo chí. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Tòa án thông qua các tin, bài có chất lượng cao, đảm bảo tính lan tỏa rộng lớn trong và ngoài hệ thống TAND.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các sự kiện trọng đại của đất nước, của hệ thống TAND như: Đảng hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, ngày Truyền thống TAND 13/9; Tích cực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế báo chí theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo nguồn thu duy trì hoạt động tiến tới có tích lũy, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời có điều kiện thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội.

Phó Chánh án TANTC Nguyễn Văn Du cho rằng, Báo Công lý có vai trò và vị trí hết sức quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống TAND. Bước sang năm 2021, đồng chí mong muốn và tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, tập thể đơn vị Báo Công lý sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hơn nữa, chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển, xây dựng kế hoạch và hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu công tác năm 2021, góp phần vào thành tích chung của TANDTC.

hn-bcl4.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý trao Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và Bằng khen cho các cá nhân

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du, Tổng Biên tập Báo Công lý Nguyễn Mạnh Hồng cảm ơn Ban Cán sự đảng TANDTC đã quan tâm giúp đỡ đơn vị Báo Công lý trong thời gian qua. Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng xin hứa sẽ cùng tập thể Báo Công lý nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC, sẽ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch để đề ra những biện pháp, giải pháp của đơn vị năm 2021 và những năm tiếp theo. Đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Bài liên quan
Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) khai mạc trọng thể sáng nay (16/1), tại Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021