Bạc Liêu chính thức tách 2 “siêu” sở thành 4 sở

Thành Nhớ - Phúc Khang| 15/03/2023 21:01

Ngày 15/3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai quyết định về công tác cán bộ thuộc sở, ngành chuyên môn của UBND tỉnh.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lại 2 "siêu” sở là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, để tái lập 4 sở gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Bạc Liêu chính thức tách 2 “siêu” sở thành 4 sở

Lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng BGĐ Sở Giáo dục & Đào tạo

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Lưu Văn Liêm, Bí thư huyện Vĩnh Lợi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bạc Liêu chính thức tách 2 “siêu” sở thành 4 sở

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng BGĐ Sở Khoa học & Công nghệ

Trước đó, năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã sát nhập Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, chức năng quản lý của 2 sở không tương đồng với nhau, chưa bổ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung, dẫn đến không phát huy hiệu quả.

Bạc Liêu chính thức tách 2 “siêu” sở thành 4 sở

Lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng BGĐ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Đồng thời, khối lượng công việc của các sở rất lớn và cùng lúc chịu sự quản lý, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của 2 Bộ chuyên ngành nên gây không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch có nhiều tiến bộ nổi trội hơn; còn lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông chưa thực sự phát huy hết vai trò.

Bạc Liêu chính thức tách 2 “siêu” sở thành 4 sở

Lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng BGĐ Sở Thông tin & Truyền thông

Theo UBND tỉnh, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển ổn định, cũng như khắc phục hạn chế, bất cập của lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông thì cần thiết phải thành lập các sở chuyên ngành để tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý cụ thể từng lĩnh vực được tốt hơn.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đã triển khai Quyết định chỉ định ông Trương Thanh Nhã, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Bí thư huyện Vĩnh Lợi nhiệm kỳ 2020-2025 thay cho Ông Lưu Văn Liêm, Bí thư huyện Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, điều động, giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tham gia BCH, BTV, giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu chính thức tách 2 “siêu” sở thành 4 sở