Agribank với nông nghiệp, nông thôn Thủ đô

Toàn Vũ | 08/05/2021, 10:36

Đồng hành trên chặng đường phát triển của thủ đô, Agribank nói chung và các chi nhánh Agribank trên địa bàn Hà Nội có sự đóng góp không nhỏ trong vai trò cung cấp tài chính tiếp sức dòng vốn cho phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Vai trò đặc biệt quan trọng của nông nghiệp

Sau nhiều năm phát triển, nông nghiệp vẫn được đánh giá là một trong những mũi nhọn kinh tế thủ đô.Vì vậy, Agribank đã triển khai quyết liệt các giải pháp về tiền tệ, nâng cao chất lượng tín dụng, điều chỉnh mạnh cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), xây dựng nông thôn mới, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về vốn và dịch vụ ngân hàng. Tại Hà Nội, Agribank có 34 chi nhánh hoạt động, đến nay đã đầu tư 200.000 tỷ đồng cho phát triển kinh tế trên địa bàn thủ đô.

d488d08c-762e-44ee-81d5-e094eaa33628.jpeg
Agribank dành vốn cho vay phục vụ phát triển nghề, làng nghề thủ đô

Trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Hà Nội, Agribank tập trung cho vay theo hướng đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu… Tính đến tháng 3/2021, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Hà Nội 52.331 tỷ với 88.776 khách hàng trong đó cho vay qua tổ vay vốn với dư nợ cho vay đạt 2.872 tỷ đồng (với 34.888 thành viên, 2.389 tổ vay vốn), tỷ lệ nợ xấu 0,6%.

Xác định đối tượng có nhu cầu lớn về nguồn vốn trong lĩnh vực nông nghiệp là nông dân, các DNNVV, nhu cầu các nguồn vốn lãi suất thấp rất lớn, Agribank đã rất nỗ lực tạo nguồn vốn rẻ, dài hạn, cải cách thủ tục, có nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay nông nghiệp theo Nghị định 55, tín dụng xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường cho vay thông qua tổ nhóm, đơn giản hóa các thủ tục cho vay, luôn sẵn sàng bố trí đầy đủ nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn, phục vụ giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho “Tam nông” với lãi suất ưu đãi v.v...Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn, triển khai hiệu quả các dự án sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn thủ đô.

855318b3-c479-4624-87ef-c6999674b679.jpeg
Nhiều dự án nông nghiệp, công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội được triển khai nhờ vốn của Agribank

Những năm gần đây, Hà Nội chủ trương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, phục vụ mục tiêu xuất khẩu nông sản, đưa nông nghiệp thủ đô phát triển bền vững. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã triển khai khoảng 160 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Trong lĩnh vực trồng trọt, có gần 130 ha trồng rau ứng dụng nhà lưới, gần 50 ha ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm; việc canh tác hoa đã bước đầu ứng dụng công nghệ cao ở một số khâu, như xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, lắp đặt điều hòa, máy điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm; có trên 1.000 ha sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, tỷ lệ chuồng nuôi sử dụng hệ thống chuồng kín đạt 30% số trại chăn nuôi lợn và gà quy mô lớn, 87% số trại chăn nuôi bò sữa và trên 50% số trại chăn nuôi bò thịt; trên 75% số trang trại chăn nuôi bò sữa, 44% số trại chăn nuôi bò thịt, 44% số trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ngoài khu dân cư đã sử dụng hầm biogas; 65% số trại chăn nuôi bò sữa, 45 số trại chăn bò thịt, 85% số trại nuôi lợn và 85% số trại chăn nuôi gà sử dụng chế phẩm xử lý môi trường…

Phát huy vai trò là tổ chức tín dụng hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thủ đô, Agribank đã tạo nguồn vốn có lãi suất ưu đãi, điều kiện vay thuận lợi. Đặc biệt, các tổ chức và cá nhân có dự án nông nghiệp công nghiệp cao phù hợp với quy định được vay bằng cả 2 hình thức là thế chấp và tín chấp. Trong đó, ngân hàng có hướng dẫn cụ thể về việc cho phép thế chấp giấy chứng nhận sử dụng đất, tài sản trên đất ruộng, đất rừng mà người dân, doanh nghiệp được giao. Đối với các dự án cho vay tín chấp sẽ được xem xét theo hiệu quả của từng dự án. Việc cho vay nông nghiệp ở Hà Nội đã giải quyết bài toán tổng về sản lượng cấp lương thực thực phẩm đủ tiêu dùng cho thủ đô và các vùng lân cận.

Một trong những chiến lược của Agribank đối với Hà Nội là mở rộng phát triển thị trường bán lẻ, vận động khách hàng tiềm năng mở tài khoản thanh toán và phát triển sản phẩm dịch vụ. Tổ chức sắp xếp công tác bán hàng, kết hợp tư vấn khách hàng sử dụng theo nhóm sản phẩm: Mở tài khoản thanh toán - thẻ - E Banking - thanh toán hóa đơn - các dịch vụ khác, hoặc nhóm tín dụng/nguồn vốn thanh toán dịch vụ liên kết ngân hàng bảo hiểm các dịch vụ khác, liên kết các sản phẩm dịch vụ hiện có để thực hiện bán kèm, bán chéo sản phẩm dịch vụ.

Để tạo điều kiện cho bà con nông dân ngoại thành vùng sâu, vùng xa Hà Nội (Ba Vì) có cơ cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng, Agribank đã đưa vào triển khai 01 điểm giao dịch ngân hàng lưu động tại 01 chi nhánh. Sau 03 năm triển khai đã phục vụ 29.670 khách hàng với 269 phiên giao dịch, giải ngân 28 tỷ đồng, thu nợ 37 tỷ đồng, huy động tiết kiệm 38 tỷ đồng. Ngoài ra, các điểm giao dịch lưu động đã thực hiện một số nghiệp vụ khác như: Chi trả kiều hối, mở tài khoản, phát hành thẻ, nộp ngân sách nhà nước, bán bảo hiểm…Đăc biêt cho vay theo chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình hạn chế tín dụng đen: doanh số cho vay lũy kế từ đầu chương trình (năm 2018) đạt 800 tỷ đồng, dư nợ 37 tỷ đồng, số khách hàng lũy kế từ đầu chương trình là 9.994 khách hàng.

Đưa Hà Nội sớm về đích Nông thôn mới

Đồng hành với Chương trình Xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội, Agribank đã tổ chức khảo sát tình hình kinh tế xã hội tại các địa phương, chủ động mời lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo hội các cấp, phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân của huyện, xã... thực hiện đánh giá và bàn các giải pháp để thực hiện mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá những thế mạnh, hạn chế của từng địa phương, nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các chi nhánh để có giải pháp mở rộng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành liên quan tại địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân chính sách tín dụng, các sản phẩm, dịch vụ của Agribank từ đó tạo điều kiện thuận lợi để Agribank đầu tư vốn và phát triển các dịch vụ có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội, đến nay dư nợ cho vay đạt 28.338 tỷ đồng với 73.306 khách hàng, diện mạo nông thôn ở các huyện ngoại thành Hà Nội đang từng bước thay đổi, một số địa phương đã xây dựng các trường học đạt chuẩn, kiên cố hóa đường giao thông, hệ thống kênh mương, xây dựng trụ sở xã, xóa nhà tạm, dạy nghề cho lao động nông thôn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 trên địa bàn Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025: 7,5%-8%. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%, tốc độ tăng năng suất lao động từ 7.0% - 7,5%. Toàn thành phố có 100% các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn thủ đô đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1% (theo tiêu chí mới)...

Đây cũng là cơ hội và thách thức đối với Agribank nói chung và các chi nhánh Agribank trên địa bàn Hà Nội nói riêng trong việc cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều ngân hàng khác trên địa bàn thủ đô.

Bài liên quan
Agribank cảnh báo các trang điện tử giả mạo lừa đảo khách hàng
Tết Tân Sửu 2021 đang đến gần, nhu cầu về mua sắm trực tuyến cùng các chương trình ưu đãi, khuyến mại kèm theo để kích thích khách hàng cũng ngày một tăng cao.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Agribank với nông nghiệp, nông thôn Thủ đô