Báo Công lý
Thứ Hai, 22/10/2018

Ngày mai (16/11), Lãnh đạo Chính phủ và 4 "tư lệnh ngành" bắt đầu trả lời chất vấn

Sự kiện: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
15/11/2017 14:19 UTC+7
(Công lý) - Chánh án TANDTC sẽ trả lời chất vấn liên quan đến giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử; việc nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành TAND vào ngày 17-18/11.

Ngày mai (16/11), Lãnh đạo Chính phủ và 4 "tư lệnh ngành" bắt đầu trả lời chất vấn

4 "tư lệnh ngành" sẽ tham gia trả lời chất vấn tại Quốc hội kỳ này

Từ 16 -18/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chánh án TANDTC cùng các lãnh đạo Chính phủ sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, các nhóm vấn đề chất vấn, người trả lời chất vấn có liên quan như sau:

Thứ nhất, công tác quản lý thuế (giải quyết nợ đọng thuế, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chuyển giá); lĩnh vực hải quan; đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững; giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thứ hai, việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý. Hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Trách nhiệm trả lời chính: Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thứ ba, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông; về hệ thống dịch vụ truyền thông, việc xã hội hóa các chương trình phát thanh, truyền hình. Giải pháp kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thứ tư, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nhất là công tác xét xử về dân sự, hành chính, các vụ án tham nhũng. Việc nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành TAND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Trách nhiệm trả lời chính: Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình.

Viện trưởng VKSNDTC, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Nội vụ, Tư pháp và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sau các phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ có báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.

Trọng Bằng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật