Báo Công lý
Chủ nhật, 31/5/2020

Ngành TAND Tp. Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

13/3/2013 08:52 UTC+7
Thời gian qua, TAND Tp. Hà Nội đã triển khai trong toàn ngành việc đóng góp ý kiến với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các đối tượng được lấy ý kiến gồm Chánh án, Phó Chánh án; Chánh tòa, Phó Chánh tòa chuyên trách; Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ, Thẩm phán, Thẩm tra viên chính thuộc TAND Tp. Hà Nội; Chánh án, Phó Chánh án của 29 TAND cấp huyện và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức ngành TAND Tp. Hà  Nội. Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp của toàn ngành, ngày 6/7/2013, TAND Tp. Hà Nội tiếp tục tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tham dự hội nghị có lãnh đạo TAND Tp. Hà Nội, lãnh đạo các Tòa chuyên trách, các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo TAND cấp huyện thuộc TAND Tp. Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh án TAND Tp. Hà  Nội chủ trì hội nghị.

Ngành TAND Tp. Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh án TAND Tp. Hà  Nội tổng hợp các ý kiến đóng góp

 

Tại hội nghị, đa số các đại biểu được lấy ý kiến đều khẳng định về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bảo đảm cụ thể hóa các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và Văn kiện của Đại hội Đảng khóa XI, các Nghị quyết Trung ương 2 và Nghị quyết Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã bảo đảm quyền lực Nhà nước là thống nhất, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Dự thảo cũng đã thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước trong đó có phương hướng lấy Tòa án làm trung tâm, tổ chức Tòa án theo thẩm quyền và cấp xét xử đảm bảo nguyên tắc độc lập của các cơ quan tư pháp. Ngoài ra dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992. 

 

Đối với các quy định của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về TAND (Chương VIII), ngành TAND Tp. Hà Nội cơ bản tán thành với quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hệ thống TAND (Điều 107). Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc một số vấn đề gồm: Về kết cấu của Điều 107, đề nghị tách đoạn cuối khoản 1 Điều 107 thành 1 khoản riêng (khoản 3) quy định về tổ chức hệ thống TAND. Trong đó cần xây dựng hệ thống tổ chức của Tòa án như: có mấy loại Tòa án, chẳng hạn TANDTC gồm các Tòa chuyên trách chỉ làm nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm hay gồm cả Tòa phúc thẩm như quy định hiện nay. Hoặc quy định rõ có cả  TAND sơ thẩm khu vực hay phân chia hệ thống Tòa án theo địa giới hành chính như hiện hành và theo đó nên quy định rõ số lượng Thẩm phán TANDTC. Điều 107 có 3 khoản cần quy định rõ, trong đó khoản 1 quy định về chức năng của TAND; khoản 2 quy định về nhiệm vụ của TAND; khoản 3 quy định về tổ chức hệ thống TAND (trong đó bao gồm cả quy định về thành lập Tòa án đặc biệt). Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ nội hàm của “quyền tư pháp” quy định tại khoản 1 Điều 107 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để tránh các cách hiểu khác nhau (ví dụ: chỉ có Tòa án là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp hay cả các cơ quan tư pháp khác như Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án cũng thực hiện quyền tư pháp); cần làm rõ “quyền tư pháp”, “hoạt động tư pháp”, “cơ quan tư pháp”. Và nếu quy định Tòa án là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp thì nên mở rộng quyền tư pháp của Tòa án trong việc hạn chế một số quyền của công dân như bắt tạm giam, tạm giữ, khám xét…

 

Tại khoản 3 Điều 107 của Dự thảo quy định “Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Tòa án đặc biệt”. Quy định này là phù hợp, Tòa án đặc biệt là một thiết chế cần thiết, có tính dự phòng để thực hiện nhiệm vụ xét xử trong những trường hợp đặc biệt mà chúng ta chưa lường trước được và các Tòa án thường không thể đảm nhiệm được. Tuy nhiên, cần làm rõ nguyên tắc xác định như thế nào là “tình hình đặc biệt” để bảo đảm tính khả thi và tránh được cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

 

Ngoài ra, đa số các đại biểu kiến nghị nên quy định Thẩm phán TAND các cấp được bổ nhiệm suốt đời để phù hợp với xu thế chung của thế giới và phù hợp với việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp khác của Việt Nam theo quy định hiện hành (bổ nhiệm một lần). Đề nghị Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án các cấp để phù hợp với quy định khi xét xử, Thẩm phán nhân danh Nhà nước.

 

Đối với Điều 108 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, khoản 6 của điều này nên thay cụm từ “Chế độ xét xử sơ thẩm và phúc thẩm được bảo đảm” thành “Nguyên tắc xét xử sơ thẩm và phúc thẩm được bảo đảm”. Về nhiệm vụ phát triển án lệ của TANDTC, các đại biểu thấy chưa được đề cập trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, do vậy cần nghiên cứu việc quy định giao cho TANDTC nhiệm vụ phát triển án lệ (bổ sung vào khoản 3 Điều 109). Mặt khác, tại khoản 3 Điều 109 quy định “TANDTC thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử”, nhưng trên thực tế trong những năm qua TANDTC thường xuyên làm nhiệm vụ giải thích pháp luật, vì vậy cần nghiên cứu việc quy định giao cho TANDTC thẩm quyền giải thích pháp luật bổ sung luôn vào khoản 3 của Điều 109. 

 

Trần Quang Huy

Bạn đang đọc bài viết Ngành TAND Tp. Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật