Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Hiến định cụ thể để tránh việc các cơ quan Tư pháp lạm quyền

17/3/2013 16:24 UTC+7
TAND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nhóm PV Báo Công lý tổng hợp một số ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của các đơn vị thuộc ngành TAND tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cụ thể hoá các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và Văn kiện của Đại hội Đảng khoá XI, các Nghị quyết Trung ương 2 và Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo Hiến pháp đã bảo đảm quyền lực Nhà nước là thống nhất, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tuy nhiên chưa có cơ chế phối hợp và kiểm soát quyền lực hai chiều giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp... Tại Điều 2, khái niệm “kiểm soát” mới được bổ sung trong Dự thảo, nhưng cơ chế kiểm soát giữa ba cơ quan này chưa rõ, mới có quy định việc kiểm soát của Quốc hội đối với cơ quan hành pháp và tư pháp mà chưa có chiều ngược lại. Như vậy là chưa hoàn thiện cơ chế xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

Hiến định cụ thể để tránh việc các cơ quan Tư pháp lạm quyền

Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Đề, phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Hiện nay, các cơ quan tư pháp còn nhiều mặt hạn chế, đơn cử như  tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của các cơ quan tư pháp còn bất hợp lý, do vậy cần có Hiến định cụ thể để tránh việc các cơ quan Tư pháp lạm quyền. Điều 107 (sửa đổi, bổ sung Điều 126, Điều 127) về hệ thống TAND và VKSND, vì đây là hệ thống cơ quan tư pháp nên Hiến pháp cần kể tên cụ thể các cấp Toà án, tương đương là VKS, không nên quy định bằng một đạo luật khác (đoạn 2 khoản 1 Điều 107 Dự thảo). Hiến pháp cần quy định rõ khi Quốc hội thành lập Toà án đặc biệt thì các nguyên tắc hoạt động của Toà án này như thế nào, có chịu sự giám đốc của TANDTC. Các thành viên của Toà án Đặc biệt do cơ quan nào quyết định; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cũng cần được quy  định cụ thể để có thể thực hiện được ngay khi cần thiết (khoản 3 Điều 107 Dự thảo).

 

Việc bổ sung Điều 21 trong Dự thảo: “mọi người có quyền sống” cần cân nhắc lại, vì nó mâu thuẫn với quy định của Bộ luật Hình sự là vẫn còn hình phạt “tử hình” và loại hình phạt này vẫn còn cần thiết trong một giai đoạn dài ở nước ta. Mặc dù mọi quyền của công dân có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết, nhưng quy định này chưa từng có trong các bản Hiến pháp trước đây. Có thể sửa đổi, bổ sung, "Mọi người có quyền sống, có quyền mưu cầu hạnh phúc". Điều 32, sửa đổi, bổ sung Điều 72, bỏ cụm từ “của người bào chữa", có thể sửa đổi: người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử có quyền sử dụng trợ giúp pháp lý. Người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác, bỏ cụm từ “phải bị xử lý theo pháp luật" thay bằng cụm từ "phải bồi thường về vật chất, tinh thần cho người bị hại". Điều 47 (sửa đổi, bổ sung Điều 76): Công dân có nghĩa vụ trung thành với tổ quốc. Phản bội tổ quốc là tội nặng nhất. Khái niệm tội phạm trong Bộ luật Hình sự không có quy định tội nào là "tội nặng nhất". Do vậy, Hiến định cũng cần có quy định cụ thể và phù hợp để không phải sửa đổi Luật và các văn bản quy phạm khác...

 

 Nhóm PVPĐ

 

Bạn đang đọc bài viết Hiến định cụ thể để tránh việc các cơ quan Tư pháp lạm quyền tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật