Yên Bái có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngọc Mai | 02/10/2020, 14:43

Với số phiếu bầu 54/54 đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái tham gia tán thành (đạt tỷ lệ 100%), đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng nay 2/10, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh gồm: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND; đồng thời thông qua một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Dự và chỉ đạo Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Liên quan đến công tác nhân sự, tại Kỳ họp, các đại biểu đã Nghị quyết thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Triệu Tiến Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu đồng chí Vũ Quỳnh Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bầu đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với số phiếu bầu 54/54 từ các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước, nguyên Bí thư Huyện ủy Trấn Yên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, nguyên Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Yên Bái có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn hứa nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Năng động, sáng tạo, dảm nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng thời xây dựng chương trình hành động để thực hiện 17 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên tinh thần đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với những giải pháp khả thi, bám sát mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng đã thông qua 5 nghị quyết chuyên đề gồm:

Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành lập Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở chia tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh;

Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án bố trí trụ sở và kinh phí thực hiện Đề án "Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021” ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của HĐND tỉnh;

Nghị quyết về việc mức vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Yên Bái: nghị quyết về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái;

Nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới;

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Đồng chí Trần Huy Tuấn sinh ngày 28/8/1974, quê quán xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị; thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên môi trường – Đại học Thủy lợi. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Trần Huy Tuấn có quá trình công tác như sau:

Từ tháng 5/1997 đến tháng 8/2000: Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái.

Tháng 8/2000 đến tháng 1/2004: Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Ban Quản lý công trình thủy lợi Yên Bái.

Tháng 1/2004 đến tháng 3/2005: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

Tháng 3/2005 đến tháng 10/2005:  Phó trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

Tháng 10/2005 đến tháng 4/2010: Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái.

Tháng 4/2010 đến tháng 8/2011: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Tháng 8/2011 đến tháng 12/2011: Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Tháng 12/2011 đến ngày 15/9/2015: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Từ ngày 15/9/2015 đến ngày 30/9/2015: Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 6/2016 đến tháng 9/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa XVII; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tháng 9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 02/10/2020: Tại kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Bài liên quan
Điều động 3 nhân sự tiếp tục làm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
Ông Nguyễn Văn Cường, ông Hoàng Xuân Hòa và ông Phạm Thái Hà được điều động tiếp tục làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch QH Vương Đình Huệ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yên Bái có tân Chủ tịch UBND tỉnh