Yên Bái ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thục Anh (TH) | 05/07/2022, 10:01

Yên Bái vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành thành viên và các Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Quy chế.

246330_ca394944178bd4d58d9a.jpg
Phong trào thể dục thể thao của người dân thành phố ngày một phát triển, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư.

Quy chế quy định, hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức về văn hóa, nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện nhiệm vụ về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" gắn với xây dựng văn hóa nông thôn mới; chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" ngày càng phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo thường xuyên xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung và phương thức hoạt động của phong trào "TDĐKXDĐSVH" và thực hiện nguyên tắc chỉ đạo tập trung, thống nhất, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các thành viên; thường xuyên được kiện toàn đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Trong Quy chế cũng nêu rõ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên; chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo.

Bài liên quan
Đêm nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái tràn đầy cảm xúc, nhớ thương
Đêm qua, 30/9, tại sân vận động thành phố Yên Bái đã diễn ra đêm nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yên Bái ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"