Báo Công lý
Thứ Năm, 23/1/2020

Học viện Tòa án công bố mức nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

Sự kiện: Tuyển sinh 2019
18/7/2019 21:25 UTC+7
(Công lý) - Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 16 điểm.

Cụ thể mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 như sau:

Học viện Tòa án công bố mức nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

Học viện Tòa án cũng lưu ý, với thí sinh đăng ký xét tuyển, Học viện chỉ nhận xét tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 1 hoặc/ và 2 vào Học viện Tòa án.

Do đó, thí sinh nào không đăng ký đúng hoặc đăng ký nhiều hơn 02 nguyện vọng hoặc 01 nguyện vọng đăng ký không thuộc nguyện vọng 1 hoặc 2 thì phải điều chỉnh lại nguyện vọng cho đúng. Nếu không điều chỉnh được coi là hồ sơ không hợp lệ và không được xét tuyển.

Ngô Chuyên

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật