Báo Công lý
Thứ Sáu, 03/7/2020

Thanh Hóa: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo huyện Nga Sơn vì dự án BT nhiều sai phạm

14/6/2018 06:39 UTC+7
(Công lý) - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đối với các sai phạm trong việc xây dựng kênh Hưng Long trên địa bàn huyện Nga Sơn theo hình thức BT.

Dự án kiên cố kênh Hưng Long, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) do nhà đầu tư liên doanh Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Hoàng Long và Công ty TNHH thương mại Phú Sơn đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư hợp đồng BT.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, UBND huyện Nga Sơn quản lý dự án.

Thanh Hóa: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo huyện Nga Sơn vì dự án BT nhiều sai phạm

Dự án kênh Hưng Long tại huyện Nga Sơn theo hình thức BT có nhiều sai phạm

Kênh kiên cố Hưng Long thuộc địa phận thị trấn Nga Sơn dài 1.000m; 2 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 877m với tổng vốn đầu tư 76,219 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường GPMB 6,300 tỷ đồng; chi phí xây dựng 50,495 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 845 triệu đồng; Tư vấn ĐTXD 2,853 tỷ đồng; chi phí khác 5,784 tỷ đồng; chi phí dự phòng 9,942 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2018. Trong đó, thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự kiến quý IV/2016-I/2017; thời gian xây dựng quý I/2017-I/2018; thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng quý I/2018. 

Đây là công trình thủy lợi cấp III, công trình giao thông cấp III, thuộc nhóm C, nguồn vốn thực hiện dự án do nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để đầu tư xây dựng dự án, trong đó vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay và huy động hợp pháp khác 70%.

Đổi lại, nhà đầu tư sẽ được UBND huyện Nga Sơn giao cho nhiều khu đất tại địa bàn huyện Nga Sơn để triển khai thực hiện các dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh Hóa: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo huyện Nga Sơn vì dự án BT nhiều sai phạm

Kết luận thanh tra tỉnh Thanh Hóa về dự án kênh Hưng Long

Qúa trình thực hiện dự án có nhiều vấn đề, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện UBND huyện Nga Sơn được ủy quyền đàm phán, ký kết hợp đồng với giá trị 76,219 tỷ đồng bao gồm cả chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá là 9,942 tỷ đồng không đúng với quy định tại điều 4 thông tư số 183/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các bên (chủ đầu tư và đơn vị thi công) chưa tiến hành xác định khối lượng và giá trị dự án BT hoàn thành giai đoạn theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. Ban quản lý công trình chưa tiến hành xác nhận khối lượng và giá trị dự án BT kiên cố kênh Hưng Long theo từng giai đoạn xây dựng.

Thanh tra cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm của Sở Kế hoạch và Đầu tư là "chưa tham mưu cho UBND tỉnh quyết định dự kiến vị trí, diện tích quỹ đất được thanh toán và văn bản cam kết với nhà đầu tư về việc sử dụng quỹ đất để thanh toán theo hợp đồng BT, được quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư".

Về phía chủ đầu tư - Công ty TNHH BT Hoàng Sơn chưa tiến hành xác nhận khối lượng và giá trị dự án BT kiên cố kênh Hưng Long theo từng giai đoạn xây dựng. Phê duyệt bản vẽ thi công sai khối lượng với giá trị 60 triệu đồng, sai đơn giá và sai nhiều hạng mục khác có trong bản vẽ thi công nhưng khi triển khai xây dựng lại làm khác so với thiết kết ban đầu.

Ngoài ra, trong việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn có sai sót như khối lượng giá trị 60.947.959 đồng, sai với giá trị đơn giá 10.504.904 đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đối với khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận.

Sai phạm đã được chỉ rõ, nhưng phía lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn, một số cá nhân có liên quan chỉ "kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc” trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản dự án đầu tư xây dựng kênh Hưng Long. Điều này khiến dư luận không khỏi boăn khoăn về việc chưa nghiêm túc xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại huyện Nga Sơn.

Trần Lê

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật