Báo Công lý
Chủ nhật, 15/9/2019

Hội thảo tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

09/8/2019 20:09 UTC+7
(Công lý) - Ngày 9/8, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực pháp luật….

Hội thảo tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm chuẩn bị cho việc nghiên cứu, góp ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy là yếu tố quyết định, mở đường cho sự phát triển kinh tế - xã hội có tính đột phá ở nước ta trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý để phục vụ tốt hơn sự nghiệp đổi mới đất nước là nhu cầu tất yếu, cần thiết, cấp bách hiện nay.  

Hội thảo tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bàn luận về việc phải đổi mới tư duy pháp lý, GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, đổi mới tư duy xây dựng và phát triển đất nước là điểm khởi đầu, tiền đề, điều kiện quan trọng khởi động sự nghiệp đổi mới đất nước. Cùng với quá trình đổi mới và thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, tư duy xây dựng và phát triển đất nước ngày càng được bổ sung, hoàn thiện đang hình thành nên hệ tư duy đổi mới toàn diện, bao trùm tất cả các lĩnh vực khác nhau của sự phát triển đất nước.

Đất nước ta đang bước sang giai đoạn đổi mới sâu rộng hơn, toàn diện hơn, có thể gọi là giai đoạn hai của sự nghiệp đổi mới đất nước, đòi hỏi phải có hệ tư duy, quan điểm phát triển mới trên cơ sở kế thừa, phát triển đất nước. Hệ tư duy đó mang tính tổng thể, kết nối tất cả các tư duy, quan điểm phát triển các lĩnh vực khác nhau của xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận của các các đại biểu bàn về các vấn đề đổi mới tư duy pháp lý về xã hội, quyền lực chính trị, quyền con người, dân chủ; Đổi mới tư duy về phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đổi mới tư duy về phát triển pháp luật; Đổi mới tư duy về nghiên cứu và đào tạo pháp luật.

Nhiều đại biểu đồng thuận, việc đổi mới toàn diện hệ thống tư duy pháp lý của đất nước với tầm nhìn đến năm 2030 và 2045 kế thừa và phát huy những thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới, tiếp thu có chọn lọc tư duy pháp lý quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội trong tương lai.

Tổng kết Hội thảo, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao các tham luận và những ý kiến đóng góp tại Hội thảo đã góp phần bổ sung cho việc nghiên cứu, xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới.

 

Đ. Việt

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật