Tiêu điểm

Vụ Giám đốc kiểm tra II đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác

Đ. Việt 23/01/2024 - 14:38

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tính tích cực, chủ động, đầy trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể Vụ Giám đốc kiểm tra II trong tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp chung vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hệ thống TAND.

Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ngày 23/1, Vụ Giám đốc kiểm tra II tổ chức Hội nghị tổng kết công tắc năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự có đại diện các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Giám đốc kiểm tra II.

1.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo kết quả công tác, năm 2023, được sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC và chỉ đạo sát sao của đồng chí Vụ trưởng cũng như tập thể lãnh đạo Vụ, cùng nỗ lực quyết tâm của cán bộ công chức, Vụ Giám đốc kiểm tra II đã đạt được chỉ tiêu công tác mà Quốc hội đề ra.

Đối với công tác thụ lý đơn: 100% đơn thuộc thẩm quyền do Thẩm phán TANDTC chuyển đến đơn vị đều được nhập phần mềm xử lý đơn đúng quy định, đúng thời hạn.

Ngay sau khi nhận đơn và hồ sơ thuộc thẩm quyền, Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II trực tiếp phân công cho các Thẩm tra viên nghiên cứu trên cơ sở trình độ chuyên môn của Thẩm tra viên, tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc phân bổ hồ sơ đồng đều, đảm bảo các Thẩm tra viên có thể giải quyết tốt những công việc được phân công, đảm bảo chỉ tiêu cho từng tháng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đồng thời, bộ phận nghiệp vụ luôn đốc thúc, khẩn trương làm văn bản yêu cầu Tòa án đang quản lý hồ sơ vụ việc chuyển hồ sơ để nghiên cứu đề xuất theo đúng quy định.

Đối với việc nghiên cứu hồ sơ: Việc nghiên cứu hồ sơ, lập Tờ trình thẩm tra vụ việc về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, ý kiến đề xuất tham mưu rõ ràng, đúng quy định pháp luật và đa số ý kiến đề xuất được chấp nhận.

4.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Việc dự thảo các văn bản Thông báo trả lời, Quyết định kháng nghị giúp Chánh án giải quyết đơn đề nghị đảm bảo đúng hình thức, đúng nội dung kết luận của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán về việc giải quyết vụ án.

Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đảm bảo tính chính xác, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, năm 2023 đơn vị đã khắc phục được tồn tại của những năm công tác trước đó, không có Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật nào bị Chánh án TANDTC kháng nghị nhưng sau đó lại rút kháng nghị.

Về công tác tham mưu giúp Hội đồng Thẩm phán xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm: Là một trong ba Vụ Giám đốc kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu đề xuất giúp Hội đồng Thẩm phán TANDTC trong công tác xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, Vụ Giám đốc kiểm tra II luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, việc tham mưu đề xuất chính xác, rõ ràng và có căn cứ, đáp ứng được yêu cầu đề ra, được Chánh án và Hội đồng Thẩm phán đánh giá là chuẩn bị đầy đủ tài liệu, chất lượng tham mưu đề xuất tốt. Lãnh đạo Vụ Giám đốc kiểm tra II đều tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán, có ý kiến giải trình, tham mưu, đề xuất về việc giải quyết vụ án chất lượng, rõ ràng và trung thực.

5.jpg
Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II Đỗ Thị Hải Yến phát biểu tại hội nghị

Việc lập và gửi danh sách các vụ việc đưa ra xét xử được thực hiện đúng thời hạn. Các Thẩm tra viên được cử làm thư ký các phiên xét xử của Hội đồng Thẩm phán đều là những Thẩm tra viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại, phá sản, khả năng ghi chép tốt, cẩn thận, trung thực, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên Hội đồng Thẩm phán tại phiên tòa và kết luận của Chủ tọa.

Việc dự thảo Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đảm bảo đúng hình thức, nội dung chính xác, mạch lạc, thể hiện đúng quan điểm, đường lối giải quyết vụ án của Hội đồng Thẩm phán đã kết luận và biểu quyết tại phiên tòa.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu cơ bản đề ra

Bên cạnh những mặt thuận lợi, Vụ Giám đốc kiểm tra II cũng nêu một số khó khăn vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng công việc phải giải quyết của Vụ Giám đốc kiểm tra II tăng rất nhanh; số lượng các vụ án sắp hết thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, vụ án có chuyển đơn của Quốc hội, cơ quan Đảng, Nhà nước ngày càng nhiều.

2.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Vụ Giám đốc kiểm tra II

Chỉ tính riêng trong 03 tháng đầu năm công tác mới 2024, Vụ Giám đốc kiểm tra II đã tiếp nhận 1.398 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm do các Thẩm phán chuyển đến. Đáng lưu ý, so sánh với số lượng đơn thụ lý của năm 2022 là 1.739 vụ, năm 2023 là 2.022 vụ, thì chỉ trong 03 tháng đầu năm 2024 đơn vị đã tiếp nhận số lượng đơn đề nghị tương đương 80,39% số lượng thụ lý của năm 2022 và tương đương 69,14% số lượng thụ lý của năm 2023.

Để giảm tải áp lực công việc, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh số lượng đơn như hiện nay, đề nghị Chánh án TANDTC, đồng chí Phó Chánh án phụ trách, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban cán sự Đảng TANDTC tạo điều kiện xem xét, phê duyệt bổ sung thêm cho đơn vị 01 đồng chí Phó Vụ trưởng và tiến tới phân bổ thêm biên chế cho đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tính tích cực, chủ động, đầy trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể Vụ Giám đốc kiểm tra II trong tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp chung vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hệ thống TAND.

3.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao tặng danh hiệu danh hiệu thi đua cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2024 của hệ thống TAND nói chung, đặc biệt trong công tác giám đốc thẩm, tái thẩm của Vụ Giám đốc kiểm tra II là rất lớn, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du yêu cầu đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ TANDTC; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNVN trong giai đoạn mới; các Nghị quyết của Quốc Hội, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu cơ bản mà Chỉ thị của Chánh án TANDTC đã đề ra. Thường xuyên rà soát, đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật làm nguồn để phát triển án lệ. Bảo đảm 100% cán bộ, công chức thường xuyên tương tác, đóng góp ít nhất 01 câu hỏi và câu trả lời cho phần mềm Trợ lý ảo.

Trong công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cần đề ra các giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng trong việc tham mưu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du tin tưởng bằng kinh nghiệm và tâm huyết với công việc, tập thể cán bộ, công chức Vụ Giám đốc kiểm tra II sẽ chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả đạt được để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác trong năm 2024.

Nhân dịp này, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đã trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, và một số danh hiệu thi đua cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Giám đốc kiểm tra II đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác