Vụ cô giáo bị tố trù dập ở Quốc Oai, Hà Nội: Xem xét kỷ luật hiệu trưởng

Hoàng Hải | 18/06/2021, 19:04

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B.

5 nội dung phản ánh đúng

Liên quan tới việc bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B tố bị Ban giám hiệu trù dập, sau thời gian làm việc khách quan, công tâm, đúng quy định, chiều 18/6, UBND huyện Quốc Oai đã công bố Kết luận thanh tra số 18/KL-UBND, ngày 15/6. Kết luận thanh tra cho thấy, trong 16 nội dung phản ánh có 5 nội dung phản ánh đúng, 2 nội dung đúng một phần, 7 nội dung phản ánh không đúng, 2 nội dung chưa đủ cơ sở để kết luận.

Cụ thể, 5 nội dung phản ánh đúng là việc đánh giá, xếp loại đối với cô Nguyễn Thị Tuất năm học 2019-2020 và các tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 năm học 2020-2020; đề thi môn Khoa học trong 2 năm học 2018-2019 và 2019-2020 tại có sai sót; năm học 2019-2020, nhà trường thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh Dương Huy Vũ nhưng không mua, dẫn đến học sinh này bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; nhà trường giải quyết đơn thư của phụ huynh học sinh đối với cô Nguyễn Thị Tuất chưa đúng quy định; bà Nguyễn Thị Cúc, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B có hành vi ứng xử với cố Tuất chưa phù hợp.

163944139_4120555691322944_4775821337861426183_n.jpg

Đối với nội dung phản ánh không đúng, có 4 nội dung cô Nguyễn Thị Tuất phản ảnh lãnh đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B có hiểu hiện trù dập đối với bản thân cô (cấp nhiệt kế điện tử; nhập đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh lớp 2D trên phần mềm Esams; việc phân công nhiệm vụ; việc kiểm tra đối với bà); 3 nội dung phản ánh lãnh đạo trường có hiểu hiện trù dập đối với chồng bà là ông Phan Viết Nhân, giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B (không thông báo cho học sinh nghỉ học để họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng; ép thầy Nhân làm chuyên đề, thực hiện dạy chuyên đề ngoài giờ; việc duyệt, in học bạ của học sinh và kích động phụ huynh học sinh “gây sự” với thầy Nhân).

Một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là bà Nguyễn Thị Tuất phản ánh bị học sinh cầm thước đánh, bắn đạn giấy vào mắt. Theo kết luận thanh tra, nội dung này chưa có cơ sở khẳng định.

Trách nhiệm từ nhiều phía

Theo kết luận thanh tra, bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư chưa đúng quy định; thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cô Nguyễn Thị Tuất không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và đánh giá hàng tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 năm học 2020 - 2021 không đúng. Tổ chức, chỉ đạo trong việc ra đề thi đã để xảy ra sai sót liên tiếp 2 năm học; ký duyệt học bạ học sinh lớp 5A năm học 2019 - 2020 trong khi còn nhiều sai sót, dẫn đến phải thu hồi học bạ ảnh hưởng uy tín của giáo viên và nhà trường. Chưa thực hiện hết trách nhiệm của Trưởng ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2020 - 2021.

Trong công tác quản lý, bà Quyên đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại trường. Chưa làm tốt công tác dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ nhà trường, chưa kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra những tồn tại, vi phạm nêu trên.

Đối với bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B, trong năm học 2019 - 2020 chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát học bạ học sinh, dẫn đến việc học bạ của học sinh lớp 5A năm học 2019 - 2020 có sai sót, nhưng vẫn trình ký duyệt. Bà Cúc phải chịu trách nhiệm trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp 02 năm học; chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra toàn diện nhà giáo năm học 2020 - 2021.

Về phần bà Nguyễn Thị Tuất, năm học 2019 - 2020 chưa cập nhật kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất cuối học kỳ I của lớp 2D trên phần mềm ESAMS, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 8, Quy chế sử dụng phần mềm ban hành theo Quyết định số 3275/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/3/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội. Năm học 2020 - 2021 có chất lượng giảng dạy chưa đảm bảo. Việc đánh giá, nhận xét kết quả học kỳ I môn Lịch sử, Địa lý của học sinh khối 4, 5 có một số nội dung không phù hợp, chưa đảm bảo tính sư phạm trong môi trường giáo dục tiểu học.

Ông Phan Viết Nhân đã có nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5A chưa đúng chương trình học tập, chưa phù hợp với kết quả học tập trong học bạ; chưa cập nhật kịp thời kết quả học bạ trên phần mềm ESAMS của học sinh lớp 5A.

Đối với kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 - 2018, chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo trường trong công tác: Quản lý tài chính dẫn đến tại trường thực hiện một số khoản thu không đúng quy trình; một số hồ sơ chi không đúng quy định; thực hiện không đầy đủ các quy định công khai trong lĩnh vực giáo dục. Không tham mưu lập hồ sơ quản lý đối với khoản thu trang thiết bị bán trú, phản ánh và hạch toán kịp thời là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 6, Luật Kế toán. Hồ sơ thu, chi một số khoản thu khác và lưu giữ chưa đầy đủ theo quy định tại thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ. Thủ quỹ trường Tiểu học Sài Sơn B qua các thời kỳ: Không mở sổ theo dõi đầy đủ đối với tất cả các khoản thu, chi tiền mặt tại trường.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai: Chưa sâu sát trong việc nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý chuyên môn. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quốc Oai thiếu kiểm tra, giám sát trong trong công tác quản lý tài chính tại trường đối với các khoản thu nêu tại kết luận.

Xem xét kỷ luật hiệu trưởng

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai giao phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Quyên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Cúc.

Đồng thời chỉ đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách đội và kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 – 2018; yêu cầu bà Nguyễn Thị Tuất và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong kết luận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai còn giao Phòng Tài Chính – Kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra công tác quản lý tài chính, hướng dẫn nhà trường khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính tại Trường Tiểu học Sài Sơn B. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, các hoạt động dạy học và giáo dục tại Trường Tiểu học Sài Sơn B; hướng dẫn trường khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác chuyên môn.

Yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn. Rà soát và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng quy định. Làm tốt công tác dân chủ, công khai, xây dựng và củng cố đoàn kết trong nội bộ nhà trường. Có kế hoạch bố trí công tác cho phù hợp với năng lực của giáo viên và nhân viên trong trường nói chung và đối với bà Nguyễn Thị Tuất, ông Phan Viết Nhân nói riêng.

Bài liên quan
Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội xác minh việc cô giáo tố bị trù dập
Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội và địa phương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai) tố bị trường trù dập.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ cô giáo bị tố trù dập ở Quốc Oai, Hà Nội: Xem xét kỷ luật hiệu trưởng