Tin địa phương

VKSNDTC kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức THAHC thuộc trách nhiệm

Thành Nhớ 29/02/2024 - 08:20

VKSNDTC vừa có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện việc thi hành án hành chính (THAHC) thuộc trách nhiệm và chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thi hành dứt điểm 58 bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

Qua rà soát, tổng hợp thực trạng việc chấp hành pháp luật THAHC đối với người phải THAHC là UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, VKSNDTC nhận thấy công tác THAHC trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang quan tâm, chỉ đạo thi hành.

Đến ngày 30/09/2023, có 86 bản án hành chính có hiệu lực thi hành, TAND đã ra quyết định buộc THAHC đối với 37/86 bản án, đã thi hành xong 26/86 bản án, còn tồn 60/86 bản án. Đến ngày 30/01/2024, tiếp tục thi hành xong 02/60 bản án, còn 58/60 bản án chưa thi hành xong.

29kn-vkstc-hinh-anh-3.jpg
VKSNDTC kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện việc thi hành án hành chính thuộc trách nhiệm và chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thi hành dứt điểm 58 bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

Việc Chủ tịch UBND, UBND tỉnh Kiên Giang và các huyện, thành phố: Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Phú Quốc, Rạch Giá chưa thi hành xong 58 bản án hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và chưa có trường hợp nào bị xem xét xử lý trách nhiệm về việc chậm THAHC là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Điều 7, Điều 8 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

VKSNDTC kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện việc THAHC thuộc trách nhiệm và chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Rạch Giá, Phú Quốc, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương tổ chức thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng nêu trên.

Đồng thời, chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân thuộc phạm vi quản lý có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật; trả lời kiến nghị bằng văn bản đến VKSNDTC qua Vụ 11 theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VKSNDTC kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức THAHC thuộc trách nhiệm